Voor ruim 7,2 miljard EUR verstrekte hypothecaire kredieten in het derde trimester van 2017

26 oktober 2017

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 blijkt er in het derde trimester van 2017 55.000 hypothecaire kredietovereenkomsten verstrekt voor een totaalbedrag van 7,2 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een uitzonderlijk Q3 van 2016 is er evenwel een daling van het aantal verstrekte kredieten met 20,4%. Het overeenstemmende bedrag daalde met 11,3%. 

Het aantal kredietaanvragen in het derde trimester kende, t.o.v. een jaar eerder, een daling met meer dan 4%. Het aangevraagde kredietbedrag daarentegen steeg met meer dan 5% ten opzichte van Q3 2016.

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK: "De daling van het aantal verstrekte kredieten in het derde trimester doet zich voor op alle vlakken. Over de eerste negen maanden van 2017 gezien, stijgt het totale verstrekte kredietbedrag evenwel nog met meer dan 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kredietverlening volgt hiermee eigenlijk de kredietvraag."

 

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het derde trimester 2017 in vergelijking met hetzelfde trimester van 20162:

  • Het aantal kredietaanvragen, zonder deze met betrekking tot externe herfinancieringen, kende in de loop van het derde trimester een daling met meer dan 4% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen daarentegen kende een stijging met meer dan 5%.
  • Er werden 55.000 hypothecaire kredieten verstrekt, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, voor een totaal bedrag van 7,2 miljard EUR.
  • Ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar is er een daling van het aantal nieuwe kredietovereenkomsten met 20,4%. Het verstrekte kredietbedrag daalde eveneens met 11,3%.
  • Ten opzichte van vorig jaar werden minder kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-3.497, hetzij -10,2%), voor de bouw (-1.731, hetzij -20,1%), voor de aankoop + renovatie van een woning (-317, hetzij -13,7%) en voor de renovatie van een woning (-7.450, hetzij -39,3%).
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning stijgt in het derde trimester van 2017 verder tot ongeveer 156.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg tot bijna 167.000 EUR.
  • In het derde trimester van 2017 kozen bijna 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Iets meer dan 10% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

Grafieken

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het derde trimester een daling met iets meer dan 4% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen daarentegen kende een stijging met meer dan 5%.

Bron: BVK

Aantal verstrekte kredieten

In het derde trimester van 2017 daalde het aantal nieuwe kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met meer dan 20% ten opzichte van het derde trimester van 2016. Het overeenstemmende bedrag daalde met iets meer dan 11%.

Niettemin blijft de kredietverlening in het derde trimester op een erg hoog niveau, vooral vergeleken met de jaren vóór 2015.

Bron: BVK

Bron: BVK

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken

Er werden in het derde trimester van 2017 55.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 7,2 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar werden er minder kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-3.497, hetzij -10,2%), voor de bouw   (-1.731, hetzij -20,1%), voor de aankoop + renovatie van een woning (-317, hetzij -13,7%) en voor de renovatie van een woning (-7.450, hetzij -39,3%).

Daarnaast kende in het derde trimester van 2017 ook het aantal externe herfinancieringen een forse daling met bijna 68%. Er werden niettemin nog meer dan 5.600 externe herfinancieringen verstrekt.

 
Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van krediet voor de aankoop stijgt naar 156.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het derde trimester van 2017 gestegen naar ongeveer 156.000 EUR.

Ook het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet steeg in het derde trimester van 2017 verder tot bijna 167.000 EUR.

Bron: BVK

Kredietnemers kiezen in de meeste gevallen nog steeds voor een vaste rentevoet

Ook in het derde trimester van 2017 kozen bijna 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Iets meer dan 10% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

 

Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid.

Bron: NBB.Stat

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 - press@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2017 Q 3) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.


1 De 59 leden van de BVK nemen samen ongeveer de totaliteit van de nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van deze kredietgevers bedroeg einde september 2017 ongeveer 201 miljard EUR.

2 Er is in deze cijfers geen rekening gehouden met de herfinancieringen.

Meer over: