Verslag 2016 - Economische en financiële ontwikkeling

Samenvatting: 

Het Jaarverslag van de NBB biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die tijdens het verslagjaar hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.