Strengere en geharmoniseerde kapitaal- en liquiditeitsvereisten voor banken: akkoord over finalisatie Basel III bereikt

07/12/2017

Het Basel Comittee on Banking Supervision (BCBS) bereikte vandaag een akkoord over de finalisatie van “Basel III”, dit is een internationaal wetgevend kader dat de klemtoon legt op strengere en geharmoniseerde kapitaal- en liquiditeitsvereisten voor banken.

Niet nieuw

Een groot deel van deze wetgeving is echter al van toepassing sinds 2014 en het BCBS stelde al in verschillende rapporten vast dat de ambitieuze doelstellingen rond kapitaal- en liquiditeitsvereisten in Europa grotendeels zijn bereikt. Ook voor de Belgische sector is dit het geval, die volgens een recente transparantie-oefening van de Europese Bankenautoriteit (EBA) nog sterker gekapitaliseerd is dan het EU-gemiddelde.

Febelfin steunt daarom het standpunt van de groep van “Central Bank Governors and Heads of Supervision” (GHOS), het toezichtsorgaan van het BCBS, dat de finalisatie van de Basel-wetgeving niet mag leiden tot een nieuwe verhoging van de huidige kapitaalvereisten aangezien dit een obstakel zou kunnen vormen voor de efficiënte financiering van de huidige economische groei.

Internationaal

De Basel teksten zijn internationale afspraken. Om ze bindend te maken, moeten ze in een volgende fase worden omgezet in de regelgeving van jurisdicties over heel de wereld, ook in Europa. Hierbij pleit Febelfin voor open internationale samenwerking zodat de omzetting overal op een volwaardige manier gebeurt, en een wereldwijde level playing field tot stand wordt gebracht.

Het financiële landschap is echter niet overal hetzelfde. In Europa speelt de banksector een grotere rol in de kredietverlening en het ondersteunen van de economie dan in andere delen van de wereld. Daarom vraagt Febelfin dat de Europese regelgevers bij de omzetting voldoende aandacht besteden aan de specificiteiten  van de Europese banksector, en aan haar competitiviteit op globaal niveau.

Complex

Het is nu kwestie om de weerslag van de gefinaliseerde Basel-regels grondig te analyseren. Dit is een complex vraagstuk. Het vandaag bereikte akkoord voorziet in een geleidelijke invoering van de regels via een gefaseerde implementatieperiode. Febelfin vraagt dan ook dat de Europese- en Belgische regelgevers van deze periode gebruikmaken om een grondige, cumulatieve impactanalyse bovenaan de agenda te zetten, zodat de gevolgen voor de Belgische financiële sector en economie duidelijk in kaart kunnen worden gebracht. 

Meer over: