Sterke nationale steun in België voor initiatief rond energie-efficiënt hypothecair krediet

15/11/2017

Tweede nationale rondetafelgesprek rond EeMAP vindt plaats in Brussel

Het initiatief Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) zet vandaag een volgende concrete stap voorwaarts met een tweede rondetafel in een reeks van nationale rondetafelgesprekken, waarbij dit keer de focus ligt op België. Het event, dat wordt georganiseerd in Brussel in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), brengt experts samen uit de Belgische en Europese banksector, bouw, waarderingssector en engineering die sterk geïnteresseerd zijn in de energie-efficiëntie van gebouwen en de financiering ervan.

Veelbetekenend is dat de rondetafel van vandaag ook zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de kabinetten van de Belgische gewestministers voor Energie. Dit onderstreept de politieke steun die EeMAP ook op nationaal niveau vergaart.

Het doel van de rondetafel is te bespreken hoe energiemetingsberekeningen en vermogensprestatiesdocumentatie die worden ontwikkeld en ingezet in België kunnen worden opgeschaald om de ontwikkeling te ondersteunen van een Energy Efficient Mortgage-product voor Europa, dat zal worden getest in een toekomstige EeMAP-proeffase.

De eerste nationale EeMAP-casestudy, met focus op Italië, werd op 13 november 2017 in Milaan opgestart. Andere nationale rondetafelgesprekken zijn op komst later dit jaar en begin 2018.

Luca Bertalot, EeMAP Coordinator: “We zijn blij met zo veel interdisciplinaire steun vanuit België voor deze nationale EeMAP-casestudy. We voelen ons vooral gesterkt door de grote interesse die de Belgische politiek toont voor het initiatief. Dit soort uitwisseling tussen lokale en Europese stakeholders is onmisbaar om best practices op nationaal niveau te ontdekken en op te nemen in het EeMAP-initiatief op Europees niveau. Dit is wat het initiatief op lange termijn succesvol maakt.”

Ivo Van Bulck (Secretaris-Generaal UPC-BVK; Director Commercial Banking Febelfin): “De Belgische kredietsector is mee de voortrekker van dit Europese maatschappelijk initiatief. Deze nauwe samenwerking tussen de bouwnijverheid, de kredietsector en de politieke wereld is absoluut noodzakelijk om de vooropgezette ecologische doelstellingen in België en Europa alsnog te bereiken tegen 2050. Ook de Belgische kredietsector wil zijn verantwoordelijkheid opnemen tot het tijdig behalen van deze doelstellingen.”

Marc Dillen, Managing Director, Vlaamse Confederatie Bouw: De doelstelling van de Vlaamse regering om tegen 2050 alle huizen energie-efficiënt te maken, is heel ambitieus. Om die doelstelling te halen, zijn er zowel op nationaal als internationaal vlak initiatieven nodig zoals EeMAP. Een grote uitdaging is om langetermijnfinanciering te vinden voor woningrenovatie. Daarom hebben wij onze ReCalculator uitgewerkt. Met die tool kun je berekenen hoeveel energie je werkelijk bespaart na renovatiewerken.”

Johan Van Der Biest, General Manager, Wienerberger: “Willen we de doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot halen, dan is het essentieel om het bestaande woningbestand te renoveren. Je verdient dat op twee manieren terug: je beperkt de kosten voor energieverbruik en je verhoogt de (fysieke en esthetische) waarde van het eigendom. De focus moet uitgaan naar de financiering van een lager energieverbruik en naar het upgraden van de intrinsieke kwaliteit van een gebouw. Die elementen bepalen immers de waarde van een eigendom, niet de productie van groene energie.”

Neem voor meer informatie over het Energy Efficient Mortgage Action Plan een kijkje op http://energyefficientmortgages.eu/ en volg het project op Twitter.

Contactpersoon:

Luca Bertalot, EeMAP Coordinator, +32 2 285 40 35lbertalot@hypo.org

Meer over: