Politiek memorandum

De financiële sector heeft zich grondig hervormd maar staat voor uitdagingen van ongezien formaat. De digitalisering confronteert onze samenleving en onze economie met dilemma’s op het vlak van opleiding, werk, economie, sociale zekerheid.

Burgers zijn, terecht, veel gevoeliger geworden voor duurzaamheid in hun wijze van leven, werken en wonen. En een bijzonder complex economisch en maatschappelijk klimaat maakt de noodzakelijke beleidskeuzes niet eenvoudiger.

Financiële instellingen zijn zich ervan bewust dat het ook hun verantwoordelijk is om die uitdagingen aan te gaan. 

In het politiek memorandum leest u hoe Febelfin een pact wil sluiten tussen de overheid en de financiële sector om die uitdagingen concreet vorm te geven.

Neem snel een kijkje in het politiek memorandum.

De smaak te pakken? Het memorandum bestaat ook in een langere versie waarin de verschillende voorstellen en uitdagingen nog uitgebreider worden toegelicht