Krediet aan ondernemingen

Freddy Van den Spiegel, Prof. Dr. aan de Vlerick Business School en de VUB, heeft voor het tijdschrift Bank-en Financiewezen een artikel geschreven waarbij hij dieper ingaat op de prijszetting en de risico’s bij het verlenen van krediet aan ondernemingen.

Daarbij staat hij specifiek stil bij de problematiek van de funding loss, d.i. de vergoeding die de bank vraagt als een ondernemer zijn krediet vervroegd terugbetaalt. Van den Spiegel kaart aan dat in bepaalde gevallen de Belgische wetgeving een vergoeding voorschrijft die niet strookt met de risico’s die de bank heeft genomen op het toegekende krediet.

Lees hier het volledige artikel