Digitalisering

U kunt twee brochures raadplegen over digitalisering:

***

De digitale bank en uw privacy: een zaak van wederzijds vertrouwen

De digitale revolutie heeft de financiële sector grondig dooreengeschud. De opkomst van heel wat online en mobiele vormen van dienstverleningen in het dagelijkse - en dus ook financiële - leven van de burger biedt verschillende mogelijkheden. Die revolutie brengt tegelijkertijd bezorgdheid met zich op het vlak van privacy en veiligheid, niet het minst wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door uw bank. 

Wat zijn de wensen van de klant in het digitale tijdperk? Hoe kan de bank daaraan tegemoet komen? Welke kansen zal de verwerking van persoonsgegevens door uw bank in de toekomst bieden? Om een antwoord te vinden op deze vragen voerde Febelfin in 2015, i.s.m. het onderzoeksbureau Profacts, een online onderzoek uit naar de verwachtingen van de consument op het vlak van privacy en gegevensverwerking door de bank. De resultaten hiervan vindt u terug in hoofdstuk 1 van de brochure.

In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de voordelen die de verwerking van persoonsgegevens kan bieden voor de klant.  Om te verduidelijken wat u vandaag als klant kan verwachten, behandelen we in hoofdstuk 3 tenslotte de meest gestelde vragen hieromtrent. 

Lees hier de volledige brochure. 

***

Samen streven naar digitalisering van de economie

Febelfin heeft een positiedocument uitgegeven rond de digitalisering van de economie.

In het pleidooi staan voorstellen opgenomen met betrekking tot

  • de rol die de overheid kan spelen bij de verdere ontwikkeling van e-commerce
  • de behoefte aan een vereenvoudiging van de elektronische dienstverlening
  • de voorbeeldfunctie van de overheidsinstellingen,
  • de mate waarin administratieve vereenvoudiging kan bijdragen tot een klimaat dat de elektronische handel in de hand werkt
  • de praktische wijzigingen in het sociaal recht ter ondersteuning van de digitale economie

Lees hier de verschillende voorstellen.