Praktische leidraad voor werkgevers over het tewerkstellen en opleiden van vluchtelingen

30/09/2016

Een jaar geleden startte het VBO met verscheidene werkgroepen in het kader van de taskforce ‘Vluchtelingencrisis’. Dankzij de talrijke ontmoetingen in dit kader en in zijn rol van bruggenbouwer pakt het VBO vandaag uit met een praktische leidraad voor werkgevers. Deze gids biedt antwoorden op vragen van werkgevers die werkzoekende asielzoekers en vluchtelingen willen tewerkstellen.

De hindernissen voor nieuwkomers om aan het werk te gaan zijn groot: wettelijke modaliteiten, taalbarrières, erkenning van kwalificaties, wegwijs raken in onze arbeidsmarkt… Voor bedrijven en hun personeel betekenen deze uitdagingen echter een unieke gelegenheid om ons te verrijken met nieuwe inzichten en potentieel.

Het is onze overtuiging dat tewerkstelling essentieel is bij de opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen. Bovendien is een snelle doorstroming naar de arbeidsmarkt voordelig voor het vervolg van de beroepsloopbaan. Bovendien maken de werkgevers geen onderscheid tussen een Belgische werkzoekende en een vluchteling: “the right man at the right place” moet ons motto zijn.

Met deze publicatie wil het VBO zich niet in de plaats te stellen van de overheidsorganismes en ngo’s waarvan het werk en de terreinervaring de steunpilaar blijven voor hulp aan vluchtelingen. Wel zat het VBO in het kader van de taskforce samen met de overheid om constructief te onderzoeken hoe de huidige procedures en instrumenten kunnen worden bijgestuurd om beter aan te sluiten bij de suggesties en aanbevelingen van de Taskforce.  

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “Sinds we deze taskforce op poten hebben gezet, zijn we steeds uitgegaan van een vuistregel: onze bijdrage moest tegelijk haalbaar, wettelijk en nuttig zijn. Deze gids past in dat kader. Het VBO en zijn sectoren tonen hiermee aan dan ze meer zijn dan alleen een sociale partner, maar ook een actieve maatschappelijke speler die gevoelig is voor de grote uitdagingen van onze tijd”.

Michel Vermaerke, Voorzitter van de Taskforce Vluctelingencrisis en gedelegeerd bestuurder van Febelfin: “Vluchtelingen die met succes geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt dragen bij tot de groei en welvaart van hun gastland. Dankzij deze gids zijn werkgevers nu beter gewapend met meer inzicht in deze complexe problematiek die van cruciaal belang is voor onze samenleving.

Lees de publicatie

Meer over: