Persberichten archief 2009

2 januari 2009

 

24/12/2009

De veranderingen in 2010 beogen een betere informatieverspreiding en een verhoogde consumentenbescherming

Brussel, 24 december 2009 - In de loop van 2010 zullen de klanten van de banken een aantal veranderingen opmerken op het gebied van fiscaliteit, consumentenkrediet, slapende rekeningen en betalingen. Om de consument zo goed mogelijk te informeren, geeft Febelfin een overzicht van de belangrijkste veranderingen die volgend jaar in werking zullen treden. Voor sommige veranderingen is de daadwerkelijke of waarschijnlijke datum van inwerkingtreding reeds gekend. Andere veranderingen zullen in de loop van 2010 plaatsvinden.

Persbericht

 

11/12/2009

Aanvragen en toekenningen hypothecaire kredieten blijven toenemen

Brussel, 11 december 2009 - Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller op te volgen, heeft de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin dit jaar een hypothecaire kredietbarometer ontwikkeld. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de tendens weer van de voorbije maand. De hieronder vermelde percentages hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten en zijn het resultaat van de vergelijking met dezelfde maand in het voorgaande jaar.

Persbericht

 

30/10/2009

Veranderen van bank vanaf nu eenvoudiger, sneller en kosteloos
Belgische banken gaan, op vraag van Van Quickenborne, verder dan hun Europese collega’s

Brussel, 1 november 2009 - Vandaag start de Belgische bankoverstapdienst. Deze bankoverstapdienst kadert in een Europees initiatief en werd opgestart op vraag van de Europese Commissie. De Belgische banken gaan, op vraag van minister van Economie Van Quickenborne, nog een stap verder en engageren zich ook tot een snellere en kostenloze uitvoering. Minister van Economie Van Quickenborne is tevreden met de lancering van de bankoverstapdient, deze dienst zal de concurrentie doen toenemen wat in het voordeel van de consument zal spelen.

Persbericht

 

29/10/2009

SEPA als opportuniteit voor meer elektronisch betaalverkeer

Brussel, 29 oktober 2009 - De Belgische banken zijn bereid het elektronische betaalverkeer in ons land een nieuwe stimulans te geven. Concreet achten ze het mogelijk binnen 5 jaar 1 miljard meer elektronische kaartbetalingen gerealiseerd te zien, een verdubbeling t.o.v. het aantal elektronische betalingen vandaag. Banken willen ook ijveren voor een bepaalde stabiliteit rond de financiële componenten. Daarnaast willen ze tot de voorlopers blijven behoren wat veiligheid en het introduceren van nieuwe technologie en producten betreft.

Persbericht

 

20/10/2009

Belgische kredietkaarten preventief geblokkeerd na buitenlands fraudegeval

Brussel, 20 oktober 2009 - Een paar tienduizend Belgische kredietkaarten werden preventief geblokkeerd na een internationaal vastgestelde fraude. De gevolgen van deze internationale fraude voor Belgische kaarthouders zijn beperkt. De kaarten werden preventief geblokkeerd om de consumenten te beschermen tegen verdere potentiële fraude.

Persbericht

 

09/10/2009

Tien principes voor verantwoord krediet

Brussel, 9 october 2009 - De Beroepsvereniging van het Krediet, lid van Febelfin, de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector, en haar leden (90 à 95% van de Belgische kredietgevers) staan permanent voor: het aanbieden van kredietproducten aan particulieren, een belangrijke groeifactor voor onze economie enerzijds, enerzijds en de preventie en bestrijding van overmatige schuldenlast anderzijds. De noodzaak tot het bewaken en bewaren van dit delicate evenwicht heeft de Beroepsvereniging van het Krediet ertoe aangezet om samen met haar leden een gedragscode voor verantwoorde kredietverlening te ontwikkelen en bekend te maken.

Persbericht

 

10/09/2009

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Brussel, 10 september 2009 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair krediet met betrekking tot het 2de trimester 2009 afgesloten. De 63 leden van de BVK vertegenwoordigen samen ongeveer 90% van het totale aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (=productie). Uitvergroot naar de volledige hypothecaire markt bedraagt de omloop in hypothecair krediet momenteel om en bij de 140 miljard euro.

Persbericht

 

08/09/2009

De financiële sector engageert zich om het vertrouwen van de klant te herstellen

Brussel, 8 september 2009 - Een jaar na het uitbreken van de financiële crisis maakt de financiële sector een stand van zaken op en gaat tevens nieuwe sectorengagementen aan tegenover de maatschappij, de klanten en andere belanghebbenden.

Persdossier

 

31/07/2009

De groene lening in de startblokken

Brussel, 31 juli 2009 - De Staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit, Bernard Clerfayt, en de Belgische Federatie voor de financiële sector, Febelfin, kondigen aan dat het koninklijk besluit over de federale groene lening vandaag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Persbericht

 

14/07/2009

Luc Aspeslagh, Nieuwe voorzitter van de Belgische Vereniging van Beursleden

Brussel, 14 juli 2009 - Tijdens de Algemene Vergadering op 18 juni 2009 verkoos de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL), die lid is van Febelfin, een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur als opvolger van de heer Eric Struye de Swielande (Petercam).

Persbericht

 

10/07/2009

Marina De Moerlooze gaat nieuwe uitdaging aan

Brussel, 10 juli 2009 - Marina De Moerlooze, huidig Directeur Communicatie van Febelfin, verlaat op 15 september 2009 de Belgische financiële sector en neemt de functie van Vice President Corporate Communications op bij Telenet.

Persbericht

 

17/06/2009

Preventie primeert bij mogelijke tekenen van fraude

Brussel, 17 juni 2009 - De Belgische banken blokkeren preventief 45.000 kredietkaarten. De detectiesystemen van Atos Worldline hebben potentiële fraude vastgesteld.

Persbericht

 

12/06/2009

Kredietverstrekking aan bedrijven op recordhoogte

Brussel, 12 juni 2009 - De bancaire kredietverstrekking aan bedrijven steeg in april 2009 tot een recordpeil. Dat blijkt uit het verslag van het “Observatorium van de NBB voor krediet aan niet-financiële vennootschappen”. Ook de tarieven voor de bedrijven bereikten het laagste niveau sinds 2005.

Persbericht

 

09/06/2009

Hypothecair krediet: een geleidelijk herstel

Brussel, 9 juni 2009 - Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller op te volgen, heeft de Beroepsvereniging van het Krediet sinds begin dit jaar een nieuwe ‘kredietbarometer’ ontwikkeld. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de tendens weer van de voorbije maand. De percentages hieronder hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten, en vormen het resultaat van de vergelijking met dezelfde maand in het voorgaande jaar.

Persbericht

 

03/06/2009

BFI Governance of Risk Management

Brussel, 3 juni 2009 - Persdossier over de BFI-Chair van 3 juni 2009.

Download

 

29/05/2009

Consumentenkrediet fors goedkoper

Brussel, 29 mei 2009 - Vanaf 1 juni 2009 wordt het consumentenkrediet fors goedkoper.

Persbericht

 

26/05/2009

Lancering van het Brussels Finance Institute - Een nieuw financieel kenniscentrum in België

Brussel, 26 mei 2009 - Op 1 januari van dit jaar werd het Brussels Finance Institute (BFI) opgericht, een samenwerkingsplatform tussen de Belgische financiële sector, de financiële autoriteiten (CBFA en NBB) en de academische sector. Dit platform fungeert als schakel tussen de sector en de opleidingswereld en kan zo research in de sector stimuleren en kennisoverdracht verbeteren. Op 3 juni 2009 wordt het BFI officieel voorgesteld tijdens de conferentie Governance of Risk Management van Prof. Dr. D. Cossin van het IMD in Lausanne (Zwitserland). Met dit event start de BFI-leerstoel, die jaarlijks een lezing voorziet van een prominente academicus in de financiële dienstverlening.

Persbericht

 

26/05/2009

Evolutie qua mobiliteit van de zichtrekeningen & aanverwante betaaldiensten

Download

 

17/04/2009

De Beroepsvereniging herhaalt haar pleidooi voor schuldencentrale

Brussel, 17 april 2009 - Naar aanleiding van de bekendmaking van het aantal achterstallige kredieten in maart 2009, herhaalt de Beroepsvereniging van het krediet haar pleidooi voor de oprichting van een schuldencentrale.

Persbericht

 

08/04/2009

Kredieten aan particulieren: Hypothecaire kredietnemer herwint vertrouwen

Brussel, 08 april 2009 - Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller op te volgen, heeft de Beroepsvereniging van het Krediet recent een nieuwe ‘kredietbarometer’ ontwikkeld. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de tendens weer van de voorbije maand. De percentages hieronder hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van de hypothecaire kredieten en vormen het resultaat van de vergelijking met dezelfde maand in het voorgaande jaar.

Persbericht

 

26/03/2009

Nieuwe regels op spaarboekjes vanaf 1 april

Brussel, 26 maart 2009 - Vanaf 1 april 2009 veranderen de regels betreffende spaardeposito’s grondig. Zij beogen meer eenvoud en transparantie voor zowel de klanten als de banken. De basisrente en de getrouwheidspremie worden anders bepaald en de aangroeipremie wordt afgeschaft. Voor de periode van 1 april tot 30 juni 2009 zal de maximale basisrente 3% bedragen. De getrouwheidspremie is minimum 25% van de aangeboden basisrentevoet en maximum 50% van de toegestane maximale basisrentevoet.

Persinfo

 

13/03/2009

Kredieten aan particulieren

Brussel, 13 maart 2009 - Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller op te volgen, heeft de Beroepsvereniging van het Krediet een nieuwe ‘kredietbarometer’ ontwikkeld. Deze barometer geeft bij het begin van elke maand de tendens weer van de voorbije maand. De percentages hieronder hebben betrekking op ongeveer 80% van de markt van hypothecaire kredieten.

Persbericht

 

05/02/2009

Philippe VAN HELLEMONT nieuwe Voorzitter van de Beroepsvereniging van het Krediet

Brussel, 5 februari 2009 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft vandaag, 5 februari 2009, een nieuwe Voorzitter van het Directiecomité gekozen in opvolging van de heer Bernard BEYENS (Citibank Belgium). De heer Philippe Van Hellemont neemt vanaf vandaag de taak van Voorzitter op zich.

Persbericht

 

30/01/2009

Kredietverlening in economisch moeilijke tijden. Oplossing of probleem?

Brussel, 30 januari 2009 - Naar aanleiding van haar algemene vergadering heeft de Beroepsvereniging van het Krediet op vrijdag 30 januari een persconferentie georganiseerd over de vraag “Kredietverlening in economisch moeilijke tijden. Oplossing of probleem?"

Persmap

 

22/01/2009

Kredietkraan aan ondernemingen niet dichtgevroren

Brussel, 22 januari 2009 - In tegenstelling tot enkele Europese landen houden de financiële instellingen in België de kredietkraan aan ondernemingen open. De kredietverlening aan bedrijven stijgt zowel bij de vergelijking eind december 2007 t.o.v. eind december 2008 als bij de vergelijking eind september 2008 t.o.v. eind december 2008. Het ziet er naar uit dat de kredietverlening ook in de laatste maand van 2008 is blijven stijgen. Wel zijn er tekenen van een fragielere vraag naar kredieten.

Persbericht