Pensioensparen loont

18/12/2015

De complementariteit van de drie pensioenpijlers is noodzakelijk om de toekomstige levensstandaard te verzekeren. Heel wat Belgen leveren nu reeds een aanzienlijke inspanning om te voorzien in een aanvulling op hun wettelijk pensioen.

(toestand eind 2014, miljarden)

Verzekeringen

Fondsen

Tweede pijler

60,3

20,7

Derde pijler

11,2

15,6

Cash en deposito's

362,5

Onroerend vermogen particulieren

1.176,0

 

BEAMA pleit voor een veralgemening en verdieping van 2de pensioenpijler

Dit is om zowel werknemers, zelfstandigen als contractuele ambtenaren toegang te verschaffen tot een 2de pijlerplan, waardoor iedereen de mogelijkheid krijgt om voldoende reserves in de 2de pijler op te bouwen.

De succesvolle 3de pijler pensioenspaarfondsen verdienen aanmoediging

Einde september 2015 hadden 1,472 miljoen Belgen een vermogen van 16,21 miljard EUR opgebouwd via de 3de pijler pensioenspaarfondsen. Inclusief de verzekeringsformule heeft 60% à 65% van de Belgische beroepsbevolking een 3de pijler pensioenspaarproduct.

De gemiddelde pensioenspaarder spaart jaarlijks rond de 60% van het wettelijke maximum. 148.000 jongeren, zijnde 16,4% van de werkende bevolking uit de leeftijdscategorie 18-30 jaar, participeren via een pensioenspaarfonds.

Pensioenspaarfondsen kunnen uitstekende returns voorleggen en genieten van de kracht van kapitalisatie. Het gemiddelde lange termijnrendement op jaarbasis bedraagt 7,1 %.

BEAMA ijvert voor een toenemende 3de pijler pensioen-spaarreflex bij de jonge werkende bevolking. Er is nog marge tot optimalisatie. Daarenboven genieten deze stortingen van een fiscaal voordeel in de personenbelasting!
Systematisch beleggen via planmatige stortingen spreidt de periodieke spaarinspanning en benut het effect van de koersschommelingen.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via de vertegenwoordiging voor BEAMA, zijnde:

of via de perswoordvoerders van Febelfin, zijnde:

Meer over: