Pensioensparen: een echte noodzaak

29/11/2012

De pensioenspaarfondsen bereiken hun historisch hoogtepunt in 2012

3de pijler pensioenspaarfondsen zijn beleggingsproducten die voor de volledige actieve bevolking toegankelijk zijn. Ze zorgen ervoor dat het gespaarde vermogen, na correctie voor inflatie, aangroeit doorheen de tijd.

De uitdagingen die in de toekomst echter op ons afkomen op gebied van de kosten van vergrijzing van de bevolking en ondersteuning van de levensstandaard, maken van pensioenspaarfondsen nu al een echte noodzaak voor iedereen. De overheid dient dan wel de fiscale zekerheid te garanderen.

Een democratisch product …

3de pijler pensioenspaarfondsen zijn een democratisch product. Zo zijn ze toegankelijk voor iedereen van de belastingplichtige bevolking (18 – 65 jaar), laten ze toe dat iedereen belegt op zijn eigen tempo (zowel qua inlage als in tijd) en zijn er verschillende pensioenspaarfondsen waarin zowel de defensieve - als de meer dynamische belegger zijn gading kan vinden. De belegger kan tevens, doorheen de tijd, op een flexibele manier switchen van pensioenspaarfonds zodat dit steeds nauw aansluit bij zijn beleggersprofiel.

… met vele sterktes

Een van de belangrijke sterktes van een 3de pijler pensioenspaarfonds is het feit dat het een belegging is die waardecreërend en inflatiebestendig is: op lange termijn ziet de belegger, zelfs na correctie voor inflatie, zijn gespaarde kapitaal toenemen. Kortom, het reële rendement van de pensioenspaarfondsen is uitgesproken positief.

De pensioenspaarfondsen genieten eveneens van de kracht van kapitalisatie. Aldus geniet de spaarder van “rente op rente”. Hoe vroeger men instapt in een pensioenspaarfonds, hoe meer jaren men kan genieten van dit effect.

« Ter illustratie: een eenmalige belegging van 100 EUR zal bij een rente van 4 % na 10 jaar zijn aangegroeid tot 148 EUR, na 20 jaar tot 219 EUR en na 40 jaar tot 480 EUR. »

Verder geven de stortingen in een pensioenspaarfonds recht op een fiscale vrijstelling van 30 % (op een maximale storting van 910 EUR in 2012) in de personenbelasting. Anders gezegd: voor elke 100 EUR die u in de loop van een jaar in een pensioenspaarfonds stort, geeft dit u recht op een belastingvermindering van 30 EUR in uw personenbelasting behorende bij dat jaar.

De pensioenspaarfondsen zijn transparante producten op elk vlak. Men heeft als belegger altijd een duidelijk zicht op o.a. de kosten, het beheer, de portefeuillesamenstelling, het rendement, de fiscaliteit, … .

De realiteit bevestigt deze sterktes

Vandaag heeft 60 % van de belastingplichtige bevolking in België een 3de pijler pensioenspaarrekening (= pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering).

De 3de pijler pensioenspaarfondsen vertegenwoordigen met hun 12,26 miljard EUR aan netto actief grosso modo 3/4de van de omvang van de 2de pijler pensioenfondsen. Beide pensioenspaarvormen zijn volledig complementair en stellen ons in staat om onze levensstandaard na de pensionering te handhaven.

Tegemoetkoming aan een echte noodzaak

Kortom, met een netto vervangingsratio van 75,8% in 2050 (1), zal een alleenstaande werknemer met een loopbaan van 40 jaar gemiddeld nog 1/4de van zijn laatste netto inkomen zelf moeten bijleggen om zijn levensstandaard na zijn pensioen te kunnen behouden.

De 3de pijler pensioenspaarfondsen zijn ideaal geplaatst om aan deze maatschappelijke behoefte tegemoet te komen. Zij vormen dan ook een echte noodzaak.

Fiscale zekerheid

Om de 3de pijler pensioenspaarfondsen hun sociale rol ten volle te laten vervullen, is het onontbeerlijk dat het oorspronkelijk fiscaal kader van dit langetermijnspaarproduct gerespecteerd wordt. De pensioenspaarders hebben immers recht op fiscale zekerheid.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen via Mevr. Myriam Vanneste, Voorzitter BEAMA.

Dit en andere persberichten, zijn beschikbaar op de website van de BEAMA (www.beama.be) onder de rubriek « Publicaties ».

 

(1) Hoge Raad van Financiën – “Studiecommissie voor de vergrijzing” – Jaarlijks verslag oktober 2012.
netto vervangingsratio = (eerste netto pensioen uit 1steen 2de pijler) / (laatste netto loon).

Meer over: