Parlementaire activiteit m.b.t. de financiële sector van 7 t.e.m. 11 april 2014

07/04/2014

Kamer

Schriftelijke vragen

Aan Min. Economie

 • Bedrijven. - De Kredietbemiddelaar. (MV 22876) (Mathias De Clercq, Open Vld, 392)

Aan Min. Financiën

 • BNP Paribas Fortis. - Het herschrijven van de algemene bankvoorwaarden inzake het gebruik van persoonsgegevens van klanten (MV 22777) (Peter Logghe, VB, 827)

Antwoorden op schriftelijke vragen

 • De gevraagde waarborgen door bancaire instellingen bij het afsluiten van een particuliere kredietovereenkomst (MV 21275) (Peter Dedecker, 582, vraag van 23/01/2014)
 • De Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (RBD2) in de interne markt (MV 20674) (Peter Luyck, 585, vraag van 23/01/2014)
 • Misbruik bij bitcoins en andere digitale munten (Caroline Gennez, 596, vraag van 07/02/2014)
 • De fiscale aftrekbaarheid van de tweede woning (Caroline Gennez, 782, vraag van 18/02/2014)
 • Crowdfunding (Meyrem Almaci, 787, vraag van 21/02/2014)
 • Afbetalingsplannen (Peter Logghe, 800, vraag van 04/03/2014)

Antwoorden op vragen in plenaire zitting

 • Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de ruling voor KBC" (nr. P2423)

Wetsvoorstellen en -ontwerpen

 • Wetsvoorstel betreffende de niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige (Nr. 3515)
 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Nr. 3521)
 • Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (Nr. 3522)

Senaat

Schriftelijke vragen

Aan Min. Financiën

 • Amerikaanse schuldpapieren - "US Treasury" - Aankoop door België - Gevolgen - Risico's (Filip Dewinter, VB, 5-11302)
 • De registratiekantoren van authentieke akten en de hypotheekkantoren (Patrick De Groote, N-VA, 11370, vraag ook gesteld aan Min. Ambtenarenzaken, 5-11369)
 • De dubbele taxatie bij de overdracht van tak 23-levensverzekeringen tussen verzekeringsmaatschappijen (Jan Roegiers, sp.a, 5-11372)
 • De meerwaardebelasting op obligatiefondsen (Yoeri Vastersavents, sp.a, 5-11374)

Aan Min. Binnenlandse zaken

 • De Bitcoin (Yoeri Vastersavendts, Open Vld, 5-11317)

Aan Min. Sociale Zaken

 • het misbruiken van de sociale derdebetalersregeling (Louis Ide, N-VA, 5-11335)

Mondelinge vragen

Aan Min. Binnenlandse zaken

 • De databank Euro DB van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (Ahmed Laaouej, PS, 5-1397)

Antwoorden op mondelinge vragen

Wetsvoorstellen- en ontwerpen

 • Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (Nr. 2845)
Meer over: