Nieuws

 • 4 oktober 2016

  Capgemini publiceerde, in samenwerking met BNP Paribas Fortis, recent de 12e editie van hun World Payments Report. Dit rapport neemt de ontwikkelingen in het globale betalingslandschap onder de loep. Opvallend is dat de onderzoekers ervan overtuigd zijn dat een goede samenwerking tussen banken en FinTechs weleens de key to success kan zijn.  

 • 21 september 2016

  Op 14 september stelde Juncker zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ voor in het Europees Parlement, daarbij de nadruk leggend op het vervolledigen van de kapitaalmarktunie. De 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders bespraken in Bratislava de toekomstige uitdagingen voor de Europese Unie. Daarnaast keurde het Europees Parlement de aanstelling van Julian King goed als nieuwe Commissaris voor de veiligheidsunie. 

 • 14 september 2016

  Bratislava ontving vorige week zowel het EUROFI Financial Forum als de informele ECOFIN meeting. Tijdens de top van de G20-leiders in Hangzou, benadrukte de EU het belang van internationale fiscale transparantie.

 • 9 september 2016

  Ondanks de zware hervormingen na de financiële crisis, blijven de uitdagingen voor de banksector legio, stelt KPMG op basis van onderzoek. Banken zullen vooral extra energie moeten steken in het bepalen van hun strategische koers en het opnieuw definiëren van hun businessplannen.

 • 8 september 2016

  Als ondernemingen niet achterwege willen blijven, moeten ze de digitale transformatie ten volle omarmen. Heel wat opportuniteiten liggen hierbij op hen te wachten maar de transformatie gaat evenzeer gepaard met verschillende uitdagingen. Capgemini formuleerde in dit kader enkele aanbevelingen voor de uitwerking van een digitale strategie op maat.

 • 2 september 2016

  Op 27 juli heeft de The European Systemic Risk Board (ESRB) de eerste “EU Shadow Banking Monitor” gepresenteerd. Diezelfde dag lanceerde de Europese Commissie een publieke consultatie voor een potentieel Europees regime voor individuele pensioenplannen. Op 29 juli publiceerde de Europese Bankautoriteit (EBA) de resultaten van de Europese stresstests.

 • 30 augustus 2016

  Weet u graag alles over de rechtspraak van afgelopen jaar op het gebied van bank-en financieel recht? Mis de boeiende infosessie van Buyle Legal niet. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! 

 • 20 juli 2016

  Tijdens de ECOFIN vergadering van 12 juli werden een nieuwe Richtlijn voor een transparant belastingstelsel, het programma van het Slovaaks voorzitterschap en conclusies over de BASEL IV-hervormingen door de Europese Raad goedgekeurd. De Europese Commissie deed enkele voorstellen om de regelgeving over de Venture Capital Funds en de Europese Sociale Fondsen voor Ondernemerschap aan te passen. 

 • 18 juli 2016

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antiwitwascel genaamd - heeft in 2015 voor 1,09 miljard EUR aan misdaadgeld opgespoord en doorgemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. Hiervoor kan ze onder meer rekenen op instellingen die verdachte transacties melden, waaronder de financiële instellingen. 

 • 12 juli 2016

  De Europese commissie wenst via een nieuwe garantieregeling de KMOs in de culturele en creativiteitssector te stimuleren. Ze lijstte ook enkele nieuwe anti-witwasmaatregelen op en lanceerde op 5 juli een publiek-privaat samenwerkingsakkoord over cybersecurity. Een dag later keurde het Europees Parlement de ‘Netwerk- en informatie beveiliging richtlijn’ goed.

Pagina's