Nieuws

 • 30 november 2016

  BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers, vestigt graag uw aandacht op de standaard die recent ontwikkeld is voor de uitwisseling van gegevens tussen vermogensbeheerders en verzekeringsondernemingen.

 • 28 november 2016

  Tijdens de zomer van 2016 deed Deutsche Bank navraag bij 200 spelers op de kapitaalmarkten met de bedoeling inzicht te verkrijgen in de belangrijkste drijvende krachten achter de sector en in de kernfactoren die de strategische keuzes bepalen. De drie hoofdonderwerpen in dat verband waren de regelgeving, de nieuwe technologieën en de volatiliteit op de opkomende markten. De belangrijkste conclusies staan hieronder. 

 • 24 november 2016

  In zijn paper ‘Eliminating the cost of non-Europe in capital markets’ vraagt Karel Lannoo, CEO van het CEPS en General Manager van ECMI, aan de Europese Commissie om haar Capital Markets Union project te actualiseren via een radicale omvorming van de organen belast met de regulering van de Europese kapitaalmarkten. Naar zijn oordeel moet een sterkere rol van de European Securities and Markets Authority (ESMA) het mogelijk maken om maximaal voordeel te halen uit de eenmaking van de kapitaalmarkten. 

 • 15 november 2016

  "Het is tijd voor moeilijke keuzes en gedurfde maatregelen", dat is de boodschap van het adviesbureau McKinsey & Co aan de spelers die actief zijn op de kapitaalmarkten en op het gebied van investeringsbankieren. In het rapport dat McKinsey & Co publiceerde in september 2016 onder de titel "Capital Markets and Investment Banking 2016: Time for Tough Choices and Bold Actions", wordt de aandacht gevestigd op de behoefte aan een aanpassing van het business model van de sector. 

 • 21 oktober 2016

  Het netto actief van de in België publiek verdeelde fondsen groeide aan tot 169,1 miljard EUR op het einde van het tweede kwartaal van 2016.

 • 14 oktober 2016

  De Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) wenst haar bedenkingen bij het ontwerp van meerwaardebelasting kenbaar te maken aan de politieke en economische wereld, aan de regelgevers en aan de pers in het algemeen.

 • 8 maart 2016

  Op 7 maart heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haar bevindingen over België gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het IMF de Belgische banksector eind 2015 over het algemeen als gezond beschouwt. Het IMF raadt wel permanente waakzaamheid aan en vraagt ook om businessmodellen steeds te toetsen en aan te passen in het licht van het aanhoudend lage renteklimaat.

 • 20 januari 2016

  Febelfin heeft vandaag een online dashboard gepubliceerd dat een duidelijk overzicht biedt van alle maatschappelijk relevante cijfers over de financiële sector in zijn geheel.

 • 13 januari 2016

  Vandaag publiceert een expertengroep, gemandateerd door minister Johan Van Overtveldt, zijn rapport omtrent de toekomst voor het Belgisch financieel landschap. Febelfin, de federatie voor de financiële sector in België, juicht elk initiatief toe dat hierover wil nadenken.

 • 4 december 2014

  Een van de doelstellingen van de Europese EMIR-verordening is te zorgen voor volledige transparantie van alle activiteiten in derivaten. Die transparantie is opgelegd aan alle partijen die actief zijn op deze markt en voor alle types van derivaten, ongeacht het volume of de omvange van de transacties. Om die transparantie te realiseren, werd aan alle tegenpartijen van een derivatentransactie de verplichting opgelegd om die transactie te rapporteren aan een transactieregister.

Pagina's