Nieuws

 • 29 januari 2016

  Vandaag publiceerde de FOD FInanciën een persbericht waarin de normen voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen zijn vastgelegd. Op die manier hoopt men de fraude, die voortvloeit uit het niet aangegeven van financiële beleggingen in het buitenland, te stoppen. 

   

   

 • 17 december 2015

  Binnen enkele weken wordt het nieuwe jaar ingezet. Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een aantal wijzigingen in verschillende domeinen van het dagdagelijkse leven. Ook op financieel en economisch vlak is dit het geval. Febelfin zet alvast de belangrijkste financiële wijzigingen in 2016 voor u op een rijtje.

 • 3 november 2015

  Vorige week heeft de Europese Commissie een aantal concrete maatregelen gepubliceerd om het plan ter verdieping van de EMU te implementeren. Op 27 oktober heeft de Europese Commissie daarnaast haar werkprogramma voor 2016 voorgesteld. Tot slot heeft het Speciale Comité voor Tax Rulings bij een stemming maatregelen aanbevolen om corporate taxes in de EU rechtvaardiger en transparanter te maken.

 • 12 oktober 2015

  Vorige week deed de Europese Commissie een publieke oproep om nieuwe inzichten over een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Eind dit jaar volgt een nieuwe richtlijn betaaldiensten. Tijdens de ECOFIN meeting van 6 oktober 2015 werd een akkoord bereikt over automatische tax rulings en een actieplan over de kapitaalmarktenunie. 

 • 25 juni 2015

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antwitwascel genaamd - heeft in 2014 voor 1,69 miljard EUR aan misdaadgeld opgespoord en doorgemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. Hiervoor kan ze onder meer rekenen op instellingen die verdachte transacties melden. De meeste meldingen hebben betrekking op oplichting en misbruik van vennootschapsgoederen. Opvallend is dat de doorgemelde dossiers met betrekking tot ernstige fiscale fraude in 2014 met ongeveer 50% zijn gestegen.

 • 12 juni 2015

  Op 27 mei heeft de Commissie aangegeven dat ze een Actieplan voorbereidt voor billijkere en meer groeigerichte Europese belastingstelsels. In hetzelfde kader werd ook een akkoord afgesloten tussen de EU en Zwitserland over fiscale transparantie. Verder werden op 28 mei de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen met succes afgerond.

 • 26 maart 2015

  Op 18 maart 2015 presenteerde de Europese Commissie een pakket fiscale transparantiemaatregelen. De volgende dag concludeerde het ook onderhandelingen betreffende een nieuw akkoord van fiscale transparantie met Zwitserland om de belastingontduiking te bestrijden.

 • 17 november 2014

  Op 4 november is het Single Supervisory Mechanism (SSM) in werking getreden. 3 dagen later, op 7 november 2014, werden dan weer de resultaten van de ECOFIN Council gepubliceerd. U leest in deze EU Flash meer uitgebreide informatie over deze twee topics.

 • 17 oktober 2014

  De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - in de volksmond antwitwascel genaamd - heeft in 2013 voor 1,18 miljard EUR aan misdaadgeld opgespoord en doorgemeld aan de gerechtelijke autoriteiten. Hiervoor krijgt ze de hulp van instellingen die verdachte transacties melden.

 • 15 oktober 2014
  In de nasleep van de financiële crisis hebben tal van Staten met een begroting die onder druk staat, besloten om in de richting te gaan van meer transparantie op fiscaal gebied. In september 2014 hechtte de G-20 haar goedkeuring aan het gemeenschappelijk model van gegevensuitwisseling (‘Common Reporting Standard’) van de OESO, en nu wenst de Europese Unie de vruchten daarvan te plukken met het oog op een algemene toepassing van de uitwisseling van informatie op basis van de Richtlijnen uit 2011.

Pagina's