Nieuws

 • 11 juli 2017

  Boete niet (tijdig) betaald? Sinds eind vorig jaar kunnen leasingwagens in beslag genomen en verbeurd worden verklaard om achterstallige penale boetes en douane-en accijnsschulden te kunnen invorderen. In hoofdstuk 3 van de Programmawet, die op 25 december 2016 in voege is getreden, staan een aantal maatregelen uitgeschreven die de invordering van dergelijke schulden moeten verbeteren. De wet brengt echter onbedoelde neveneffecten met zich mee.

 • 26 april 2017

  2016 heeft zich een vruchtbaar jaar getoond voor de Belgische leasingmarkt. De productie van roerende en onroerende leasing samen steeg maar liefst een kwart (25,2% om precies te zijn) tegenover een jaar eerder en bedroeg 6 miljard EUR.

 • 1 oktober 2016
  De Belgische Leasingvereniging houdt op 27 oktober 2016 haar jaarlijkse studiedag.
 • 30 september 2016

  De totale leasingproductie - roerende en onroerende leasing samengenomen - steeg in het eerste halfjaar van 2016 maar liefst 37,1% ten opzichte van hetzelfde semester van 2015. Daarmee groeide de totale productie tijdens de eerste 6 maand van 2016 aan tot meer dan 3 miljard EUR. Een cijfer dat laat vermoeden dat het recordniveau qua productie van voor de crisis dit jaar ruimschoots overschreden zal worden.

 • 25 april 2016

  Er waait een nieuwe wind bij de Belgische Leasingvereniging (BLV). Deze lanceert vandaag namelijk haar gloednieuwe website. Daarnaast worden er een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd.  

 • 16 mei 2013

  Na jarenlange besprekingen over voorstellen tot wijziging van de internationale boekhoudnorm voor leasing- en verhuringscontracten hebben de IASB en FASB vandaag een ontwerp van aangepaste norm vrijgegeven voor publieke consultatie.

 • 27 maart 2013
  De Belgische Leasingvereniging nodigt al haar leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 23 april 2013 in het HUSA President Park Hotel te Brussel.
 • 25 april 2012

  In 2011 klom de totale leasingproductie (roerende en onroerende leasing) bij de leden van de Belgische Leasingvereniging (BLV) op tot 4.437,6 miljoen EUR.

 • 29 februari 2012

  Belgische ondernemers kiezen voor leasing wegens de vlotte beschikbaarheid van deze financieringsvorm.