Nieuws

 • 26 juni 2014

  De Kredietbarometer van Febelfin, een driemaandelijkse rondvraag bij de leden die ondernemingskredieten verstrekken, geeft voor het tweede trimester op rij een voorzichtige stijging in de kredietvraag weer. Uit de stijging in de kredietproductie blijkt dat de Belgische banken hun rol willen blijven spelen en dus een gepast antwoord trachten te bieden op de toegenomen vraag.

 • 4 juni 2014

  In het kader van het Bankenplan van Vlaams minister-president Kris Peeters hadden de 4 Belgische grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING België) zich ertoe verbonden om 1,1 miljard EUR aan nieuwe kredieten op lange termijn te verstrekken aan Vlaamse KMO’s over de periode medio 2013 tot medio 2014. In februari 2014 bleek dat hun engagement na zes maanden al ruimschoots was ingevuld.  

 • 10 april 2014

  Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de kredietbemiddeling tussen ondernemers en de banken voortaan een regionale bevoegdheid.

 • 21 maart 2014

  Febelfin publiceerde gisteren, 20 maart 2014, een persbericht over het conjunctuurherstel en de stijgende kredietverlening aan ondernemingen. In de loop van 2013 steeg het volume aan ondernemingskredieten met 1,5 miljard EUR. Terwijl het jaar sterk van start ging met een piek tot 129,4 miljard EUR aan uitstaand ondernemingskrediet in het eerste kwartaal, volgde een daling in de zomerperiode. Een sterk laatste kwartaal zorgde echter voor een positieve afsluiter. Kanaal Z wijdde er een speciale reportage aan in zijn nieuwsbulletin.

 • 20 maart 2014

  In de loop van 2013 steeg het volume aan ondernemingskredieten met 1,5 miljard EUR. Achter dit cijfer van de Barometer voor ondernemingskredieten gaat echter een volatiel verloop schuil. 2013 begon sterk met een piek tot 129,4 miljard EUR aan uitstaand ondernemingskrediet in het eerste kwartaal maar na een daling in de zomerperiode volgde alsnog een sterk laatste kwartaal als positieve afsluiter.

 • 12 maart 2014

  2013 is een scharnierjaar geweest naar een nieuw financieel landschap in België. Verschillende grote werven zoals de bankenunie en de bankenwet vormen het sluitstuk hiervan en schetsen de krijtlijnen van het landschap van morgen. Ondanks de bezorgdheden die blijven bestaan binnen de sector over de doorgedreven juridisering, de rendabiliteit of de financieringscapaciteit is het evenwel nu aan de financiële sector om hiermee om te gaan.

 • 7 maart 2014

  Sinds de lancering op 1 januari 2014 heeft de financiële sector 788 miljoen EUR opgehaald via de volksleningen. Deze volksleningen bieden de spaarder de mogelijkheid om in te tekenen op een product waarbij hij weet dat het wordt vertaald in financiering voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het lage monetaire renteklimaat stelt Febelfin vast dat de volkslening een duidelijk publiek weet aan te spreken. De financiële instellingen wensen dan ook ten volle hun rol te spelen in het aanbieden van dergelijke volksleningen.

 • 13 februari 2014

  In het kader van het Bankenplan van Vlaams minister-president Kris Peeters hebben de 4 Belgische grootbanken zich geëngageerd om 1,1 miljard euro aan nieuwe kredieten op lange termijn te verstrekken aan Vlaamse KMO’s over de periode medio 2013 tot medio 2014.

 • 27 januari 2014

  Het concept van de volksleningen is de laatste maanden herhaaldelijk in het nieuws geweest. Maar wat is het juist en hoe werkt het? Febelfin tracht in een korte videoboodschap de belangrijkste informatie mee te geven.

 • 27 november 2013

  Uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers, blijkt dat het volume aan ondernemingskredieten de laatste maanden terugvalt na een stijging gedurende het eerste deel van 2013. Toch noteren we op basis van de gegevens van Febelfin nog een stijging van € 941 miljoen op jaarbasis (september 2012 - september 2013).

Pagina's