Nieuws

 • 30 november 2016

  Binnen iets meer dan een maand wordt het nieuwe jaar ingezet. Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een aantal wijzigingen in alle domeinen van het dagdagelijkse leven. Ook op financieel en economisch vlak is dit niet anders. 

 • 30 november 2016

  BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers, vestigt graag uw aandacht op de standaard die recent ontwikkeld is voor de uitwisseling van gegevens tussen vermogensbeheerders en verzekeringsondernemingen.

 • 29 november 2016

  Op 23 november heeft de Europese Commissie  hervormingen voorgesteld om de veerkracht van de banken in de EU verder te versterken. Dit voorstel bouwt voort op de bestaande EU-regels voor banken en heeft tot doel het regelgevingskader te versterken, om zo financiële stabiliteit te garanderen en te verzekeren dat banken de reële economie kunnen blijven ondersteunen. Samen met het EU hervormingspakket heeft de Commissie ook haar analyse van antwoorden op de “Call for Evidence” gepubliceerd.

 • 28 november 2016

  1,544 miljoen Belgen hebben per 30 september 2016 een gezamenlijk vermogen van naar schatting 17,27 miljard EUR via pensioenspaarfondsen opgebouwd. Het aantal spaarders via fondsen ligt hiermee 3,0% hoger dan per einde 2015. Naast het aantal spaarders, bereikt ook het spaarvermogen van de pensioenspaarfondsen een nieuwe all-time high.

 • 28 november 2016

  Tijdens de zomer van 2016 deed Deutsche Bank navraag bij 200 spelers op de kapitaalmarkten met de bedoeling inzicht te verkrijgen in de belangrijkste drijvende krachten achter de sector en in de kernfactoren die de strategische keuzes bepalen. De drie hoofdonderwerpen in dat verband waren de regelgeving, de nieuwe technologieën en de volatiliteit op de opkomende markten. De belangrijkste conclusies staan hieronder. 

 • 25 november 2016

  De gemiddelde Belg doet het niet onaardig op het gebied van financiële vaardigheid. Zo gaat 70% van de Belgen goed om met zijn geldzaken. Deze positieve score qua gedrag zet zich echter niet volledig door in financiële kennis en financiële attitude, blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO. In tijden van verregaande digitalisering is financiële kennis bovendien steeds meer rechtstreeks gelinkt aan digitale kennis. Uit een studie van de Gezinsbond blijkt echter dat niet elke Belg digitaal en financieel vaardig is.

 • 25 november 2016

  Om te frauderen via internetbankieren, blijven cybercriminelen zich in het derde kwartaal van 2016 voornamelijk tot particulieren richten. Via een continue verfijning van hun bestaande technieken en een almaar gesofisticeerdere aanpak slagen ze erin om nietsvermoedende burgers in hun fraudeval te laten lopen.  

 • 24 november 2016

  In zijn paper ‘Eliminating the cost of non-Europe in capital markets’ vraagt Karel Lannoo, CEO van het CEPS en General Manager van ECMI, aan de Europese Commissie om haar Capital Markets Union project te actualiseren via een radicale omvorming van de organen belast met de regulering van de Europese kapitaalmarkten. Naar zijn oordeel moet een sterkere rol van de European Securities and Markets Authority (ESMA) het mogelijk maken om maximaal voordeel te halen uit de eenmaking van de kapitaalmarkten. 

 • 23 november 2016

  Febelfin Academy vzw is momenteel op zoek naar een administratief onthaalmedewerker (m/v). Zin om aan de slag te gaan in een jong en dynamisch team? Solliciteer dan snel!

 • 23 november 2016

  In het huidige post-Brexit tijdperk is het voor de financiële sector primordiaal om de aantrekkelijkheid van België in de verf te zetten en om verantwoorde investeringen aan te trekken. We wensen dan ook te wijzen op de hoge wenselijkheid, zelfs noodzaak, van een Belgisch Brexit Plan, dat onze troeven en prioriteiten ondersteunt, en de fiscale druk op bancaire en financiële activiteiten niet verder verzwaart. 

Pagina's