Nieuw stelsel pensioensparen momenteel nog niet van toepassing

17 januari 2018

Het Zomerakkoord 2017 wijzigt het bestaande stelsel rond pensioensparen. Het huidige regime zal in 2018 worden aangepast naar twee verschillende formules:

  • Bij een maximale som van 940 EUR/jaar1 geniet de klant 30% - of omgerekend max. 282 EUR - belastingvoordeel;
  • Bij een som boven 940 en tot 1.200 EUR/jaar2 geniet de klant 25% - of omgerekend max. 300 EUR - belastingvoordeel.

Timing

Momenteel is de nieuwe maatregel nog niet van toepassing. Het ontwerp van wetgeving zal naar alle waarschijnlijkheid de komende weken goedgekeurd worden door het Parlement en nadien gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. 

Nog even geduld

Belgische consumenten moeten hierdoor nog even geduld uitoefenen alvorens zij een omschakeling kunnen aanvragen naar een nieuwe formule voor hun pensioensparen. De financiële instellingen kunnen deze aanvragen pas operationeel verwerken vanaf het moment dat het nieuwe stelsel pensioensparen in voege treedt. Van zodra de inwerkingtreding effectief een feit is, zullen de financiële instellingen hun klanten informeren zodat iedereen de pensioenspaarformule kan kiezen die het best bij hem/haar past.

______________

1 en 2 Deze bedragen dienen nog geïndexeerd te worden. Naar onze schatting zullen deze bedragen 960 en 1.230 EUR betreffen.

Meer over: