• nr. 04 - juni 2015

  Er zijn tegenwoordig maar weinig begrippen die zo te pas en te onpas gebruikt worden als “duurzaamheid”. Ook in de financiële wereld is het een term die vaak opduikt. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? Hoe definieer je een duurzame bank? En hoe beïnvloeden media en politiek het duurzame imago van de banken? 360° vroeg het aan Sabine Denis (The Shift), professor Luc Van Liedekerke (UA/KULeuven) en Michel Vermaerke (Febelfin).

 • nr. 04 - juni 2015

  In België staat er voor 6,15 miljard EUR uit in duurzame beleggingsfondsen.

 • nr. 04 - juni 2015

  De maatschappelijke impact van de financiële sector wordt steeds nadrukkelijker tegen het licht gehouden. Politici, burgers, het middenveld en de sector zelf streven naar een duurzame en verantwoordelijke sector. Kernelementen daarbij zijn stabiliteit, dienstverlening en gezonde rentabiliteit. Dit impliceert een focus op de kerntaken enerzijds en transparantie en een kritisch blik op de eigen bedrijfsvoering anderzijds.

 • nr. 04 - juni 2015

  Van deze digitale nieuwsbrief bestaat ook een PDF-versie.

 • nr. 03 - maart 2015

  Waarde collega’s en vrienden, het derde nummer van de 360° newsletter dat u in handen heeft, is het eerste dat ik mee uitdraag als voorzitter van Febelfin. Net zoals met het vernieuwde jaarevent - waar we meer dan ooit met alle segmenten van onze samenleving de dialoog willen aangaan - trachten we ook in deze 360° een eerlijke maar kritische kijk te bieden op de financiële sector en vooral het bankieren tussen en voor de mensen centraal te stellen. 

 • nr. 03 - maart 2015

  De ene heeft er een lange carrière in de journalistiek opzitten en kwam - na enkele zijsprongen in de privésector en bij het VKW - als minister van Financiën in de regering-Michel I terecht. De andere werkt al ruim veertig jaar bij de Nationale Bank van België (NBB), waarvan hij nu kersvers gouverneur is. Voor deze derde 360° zetten we Johan Van Overtveldt en Jan Smets in de praatstoel voor een gesprek over banken, het financiële en economische landschap na de crisis en de rol van Brussel. 

 • nr. 03 - maart 2015

  Wat zijn de grootste uitdagingen voor uw marktsegment? Hoe omschrijft u de toegevoegde waarde van uw marktsegment? Hoe ziet u de dialoog tussen de politieke en financiële wereld? Dat zijn de drie vragen die we voorschotelden aan Patrick Keusters, Dirk Wouters en Wim Hautekiet.

 • nr. 03 - maart 2015

  Febelfin richtte in 2014 een werkgroep op die onderzocht of Belgische ondernemingen een voldoende vlotte toegang tot risicokapitaal hebben. Tegelijk werd nagegaan welke rol de overheden, banken en investeerders in dit verhaal (kunnen) spelen.

 • nr. 03 - maart 2015

  De kredietverlening aan particulieren heeft een substantiële impact op de Belgische economie. Indien het hypothecair krediet en het consumentenkrediet tussen 1995 en 2013 een stagnatie gekend zouden hebben, zou het bruto binnenlands product (BBP) in België maar liefst 0,76% lager uitgevallen zijn op jaarbasis. 

 • nr. 03 - maart 2015

  In de 25 jaar dat Febelfin Academy - het opleidingsinstituut van de financiële sector - bestaat, is zij uitgegroeid tot een erkende opleidingspartner voor de banken en paritaire fondsen. Deze expertise werkt door in het online verhaal van Febelfin Academy: via de nieuwe website maar ook via het digitale leerplatform Fa-cts.

Pagina's