• nr. 08 - juni 2016

  “In de Angelsaksische wereld is een mislukking iets wat een ondernemer met plezier op zijn cv zet. Bij ons wordt een faillissement doodgezwegen.” Hoe komt het dat mislukken als ondernemer in België nog altijd een stigma is? En welke rol spelen de banken anno 2016 in KMO-land België? 360° vroeg het aan Brigitte Malou (Grotten van Han), Karel Van Eetvelt (UNIZO), Jean-Pierre Di Bartoloméo (Sowalfin) en Dirk Wouters (Bank J. Van Breda & C°). 

 • nr. 08 - juni 2016

  Na het uitbreken van de financiële crisis werd de rol van de banken als financiers van de Belgische economie in vraag gesteld. Waren ze nog in staat én bereid om ondernemingen financieel te ondersteunen? Anno 2016 ligt de situatie helemaal anders. Maar sommige regelgeving dreigt voor donkere wolken te zorgen.

 • nr. 08 - juni 2016

  Eind 2015 stond er bij de Belgische banken voor 133,4 miljard EUR uit aan krediet aan ondernemingen. Op jaarbasis betekent dit een groei van 3,4%. Er is sprake van een duidelijke bancaire kredietdynamiek aan ondernemingen.

 • nr. 08 - juni 2016

  Van deze digitale nieuwsbrief bestaat ook een PDF-versie.

 • nr. 07 - maart 2016

  "Hoe ziet de toekomst van de financiële sector in België eruit?” Een groep van acht experten heeft zich een jaar lang over die vraag gebogen, op vraag van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Het resultaat is een rapport van zeventig pagina’s, waarin dieper wordt ingegaan op de stabiliteit van het bancaire landschap, het vastgoed in ons land, Fintech, cybersecurity en veel meer. 360° besprak het werkstuk met drie leden van de expertengroep: André Sapir (ULB), Geert Noels (Econopolis) en Tom Dechaene (NBB).

 • nr. 07 - maart 2016

  Op 13 januari 2016 publiceerde een expertengroep, gemandateerd door minister Johan Van Overtveldt, zijn rapport omtrent de toekomst van het Belgisch financieel landschap. Febelfin juicht elk initiatief tot beraadslaging daarover toe.

   

 • nr. 07 - maart 2016

  Hoe internationaal is het Belgisch bancair landschap? Wat is het financieel vermogen van de Belgische gezinnen? Hoe scoort Brussel als financieel centrum? Een overzicht van de recentste cijfers!

 • nr. 07 - maart 2016

  Van deze digitale nieuwsbrief bestaat ook een PDF-versie

 • nr. 06 - december 2015

  Jonge en snel groeiende ondernemingen hebben in ons land te weinig toegang tot risicokapitaal, zo wordt vaak gezegd. Klopt dat? Zo ja, hoe komt dat dan? Wat zijn de alternatieven? 360° vroeg het aan Renaat Berckmoes (Fortino Capital), Sophie Manigart (Vlerick Business School & Universiteit Gent), Pieter Timmermans (VBO) en Marc Moonens (BNP Paribas Fortis). “Voor 90% van de ondernemingen zal bankfinanciering de enige vorm van financiering blijven”. 

 • nr. 06 - december 2015

  Kwaliteitsvolle financiering bieden aan goed onderbouwde projecten: dat is de doelstelling van de financiële sector. Als deze projecten jonge en beloftevolle ondernemingen betreffen, is bancair krediet niet altijd de meeste gepaste vorm om hun opstart te financieren. Ook een beursnotering of een uitgifte van ondernemingsobligaties is niet altijd aangewezen voor deze - vaak nog kleine en weinig winstgevende - ondernemingen. Financiering via durfkapitaal kan zich op dat ogenblik een onontbeerlijke oplossing tonen. 

Pagina's