Samenwerking is the key to success!

Hoewel er de jongste jaren mooie successen zijn geboekt in de strijd tegen cybercriminaliteit wil dit niet zeggen dat ons werk erop zit. Fraudeurs blijven op zoek naar kwetsbaarheden in de beveiliging van financiële instellingen en exploiteren die tot ze opnieuw “gedicht” zijn. Om de fraudeurs te slim af te zijn, is samenwerking tussen de verschillende instanties cruciaal, vandaag én morgen.

De samenwerkingsverbanden op het gebied van veilig internetbankieren situeren zich op verschillende niveaus. Eerst en vooral werken de banken onderling samen, onder meer binnen de traditionele Febelfin werkgroepen. Recent is ook het Cybersecurity Information Sharing Platform opgericht. Via dit platform wisselen banken op een gestructureerde manier info met elkaar uit zodat er sneller tegenmaatregelen kunnen worden genomen wanneer er zich fraude voordoet.

Banken staan natuurlijk niet alleen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Samen met onder meer de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie, Justitie, de Nationale Bank van België, het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition werden al mooie resultaten geboekt om de burger te beschermen tegen cyberfraude.

Nood aan sensibilisering

Mede dankzij de inzet van al deze partijen zijn de fraudegevallen via internetbankieren de laatste jaren gevoelig gedaald. Maar waakzaamheid blijft geboden. Het sensibiliseren van burgers - onder meer via YouTube en TV-campagnes - blijft dan ook een topprioriteit van de financiële sector.

Daarnaast kan de Belgische cybersecurity nog via andere initiatieven worden versterkt. Zo kan het Centrum voor Cybersecurity België verder worden uitgebouwd met een Nationale Cybersecurity Raad naar Nederlands voorbeeld. Deze raad kan optreden als een onafhankelijk adviesorgaan naar de overheid toe en kan tegelijk nieuwe awareness programma’s ontwikkelen.

Ongestraft?

Wetshandhavingsinstanties kunnen - met het oog op cyberfraude – ook efficiënter worden georganiseerd. Vandaag leeft de perceptie dat cybercriminaliteit ongestraft blijft, wat de criminaliteit net bevordert. Efficiënte wetshandhavingsinstanties kunnen deze perceptie mogelijks counteren.

Er is tot slot ook nood aan een sterke basis voor (ethische) hackers die de beveiliging van onze instellingen kunnen testen en de zwakke plekken bloot kunnen leggen. Deze testen dagen de cybersecurity van organisaties uit en bieden zeker een meerwaarde.

Willen we de Belgische weerbaarheid ten opzichte van cyberrisico’s verbeteren en fraudeurs (definitief) buiten spel zetten, dan is het belangrijk de samenwerkingsverbanden te blijven voeden en nieuwe initiatieven op te zetten.

Patrick Wynant, Manager Banking Operations @ Febelfin