Krediet aan ondernemingen

Fact 1

Eind 2015 stond er bij de Belgische banken voor 133,4 miljard EUR uit aan krediet aan ondernemingen. Op jaarbasis betekent dit een groei van 3,4%. Er is sprake van een duidelijke bancaire kredietdynamiek aan ondernemingen.

Fact 2

Kmo’s doen in grote mate beroep op bancair krediet: ze vertegenwoordigden bijna 3/4e van het opgenomen kredietvolume.

Fact 3

De kredietdynamiek is o.a. te danken aan het soepel kredietverleningsbeleid van de banken. Sinds het begin van de metingen binnen de Kredietbarometer van Febelfin in 2009 werden nooit minder aanvragen geweigerd dan in 2015. Voor 2016 wordt zelfs nog een verdere versoepeling verwacht.

Fact 4

De ondernemingen kozen in 2015 vooral voor een krediet op middellange en lange termijn. Dit is te verklaren door de historisch lage rente die ze voor langere tijd willen vastleggen. In maart 2016 zakte deze rente verder tot 1,80%.

Bron: Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen – Nationale Bank van België (NBB), Kredietbarometer van Febelfin (Q4 2015) en Bank Lending Survey (NBB)