Hoe kansen worden gecreëerd voor goede ondernemersprojecten…

Na het uitbreken van de financiële crisis werd de rol van de banken als financiers van de Belgische economie in vraag gesteld. Waren ze nog in staat én bereid om ondernemingen financieel te ondersteunen? Anno 2016 ligt de situatie helemaal anders. Maar sommige regelgeving dreigt voor donkere wolken te zorgen.

Na het begin van de crisis heeft Febelfin samen met het VBO een Contactpunt opgericht waar ondernemers terecht konden met financieringsproblemen. Begin 2009 mondde het Punt uit in de aanstelling van een Federale kredietbemiddelaar die vorig jaar werd geregionaliseerd. In zijn 7½ jarig bestaan behandelde de Kredietbemiddelaar ongeveer 1450 dossiers. Voor ruim 50% werd een oplossing bereikt.

Vrij snel richtte Febelfin ook het overlegplatform Financiering van Ondernemingen op. Ondernemersfederaties, cijferberoepen, individuele ondernemers en banken kaarten er de financieringsproblemen van ondernemingen aan en zoeken samen gepaste oplossingen.

Ook het politieke niveau bleef niet achter. In oktober 2009 startte toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters het High Level Bankenoverleg op. De banken gingen - succesvol - het engagement aan om tussen mid 2013 en mid 2014 1 miljard EUR kredieten op 5 jaar of meer te verstrekken aan Vlaamse kmo’s. Vlaams minister van Economie, Philippe Muyters, zet dit overleg nu verder.

Overleg met het Waals gewest resulteerde in een - op 14 april 2016 aan de pers voorgesteld - Charte bancaire dat de toegang tot financiering voor de Waalse kmo’s moet faciliteren. Met het Brussels Gewest werden dan weer besprekingen opgestart om de ondernemingen te helpen die lijden onder de gevolgen van de aanslagen. Ook structurele initiatieven geïnspireerd op het Charte bancaire en het Bankenplan staan op de agenda.

Tot slot was er overleg met specifieke bedrijven en sectoren die het moeilijk hadden zoals Ford Genk, de binnenvaartsector en de melkvee- en varkenshouderij.

De crisis heeft ook op regelgevend vlak tot een aantal initiatieven geleid. Zo beoogt de wet van 21 december 2013 om de toegang tot krediet voor kmo’s gemakkelijker te maken en hen voldoende bescherming te bieden. De praktische aspecten van de wet werden uitgewerkt in een Gedragscode tussen UNIZO, UCM en Febelfin.

Ondertussen ligt de bankencrisis bijna 8 jaar achter ons. De Belgische banken beschikken over veel liquiditeit en vervullen hun maatschappelijke rol ten volle. Goede projecten en kredietaanvragen vinden vrij vlot financiering.

Dit neemt niet weg dat bepaalde ondernemerscategorieën soms moeilijk financiering vinden. Bovendien bemoeilijkt bepaalde regelgeving de kredietverlening. Zo heeft de aanpassing van de Baselnormen de risico-inschatting verstrengd en maken bepaalde regels kredietverstrekking op lange termijn minder evident. Zeker naar de toekomst toe dient hiervoor de nodige aandacht te zijn.

Ook is het belangrijk dat ondernemingen de weg vinden naar de verschillende financieringsmogelijkheden en voldoende financieel onderlegd zijn om een goed kredietdossier op te (laten) stellen. Want een goed project dient - meer dan ooit - alle kansen te krijgen.

Anne-Mie Ooghe, Head of Corporate Banking @ Febelfin