nr. 04 - juni 2015

 • nr. 04 - juni 2015

  Er zijn tegenwoordig maar weinig begrippen die zo te pas en te onpas gebruikt worden als “duurzaamheid”. Ook in de financiële wereld is het een term die vaak opduikt. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk? Hoe definieer je een duurzame bank? En hoe beïnvloeden media en politiek het duurzame imago van de banken? 360° vroeg het aan Sabine Denis (The Shift), professor Luc Van Liedekerke (UA/KULeuven) en Michel Vermaerke (Febelfin).

 • nr. 04 - juni 2015

  In België staat er voor 6,15 miljard EUR uit in duurzame beleggingsfondsen.

 • nr. 04 - juni 2015

  De maatschappelijke impact van de financiële sector wordt steeds nadrukkelijker tegen het licht gehouden. Politici, burgers, het middenveld en de sector zelf streven naar een duurzame en verantwoordelijke sector. Kernelementen daarbij zijn stabiliteit, dienstverlening en gezonde rentabiliteit. Dit impliceert een focus op de kerntaken enerzijds en transparantie en een kritisch blik op de eigen bedrijfsvoering anderzijds.

 • nr. 04 - juni 2015

  Van deze digitale nieuwsbrief bestaat ook een PDF-versie.