Bankieren tussen en voor de mensen

Waarde collega’s en vrienden,

Het derde nummer van de 360° newsletter dat u in handen heeft, is het eerste dat ik mee uitdraag als voorzitter van Febelfin. Net zoals met het vernieuwde jaarevent - waar we meer dan ooit met alle segmenten van onze samenleving de dialoog willen aangaan - trachten we ook in deze 360° een eerlijke maar kritische kijk te bieden op de financiële sector en vooral het bankieren tussen en voor de mensen centraal te stellen.

Wat betekent dit nu: “bankieren tussen en voor de mensen”?

In het vorige 360° rondetafelgesprek stelde ik dat niemand opstaat met de droom om te bankieren. Men staat op met een droom en het is aan de bankier om deze droom alle mogelijke kansen te geven. Onze economie heeft ondernemerschap en initiatief nodig om te kunnen groeien, of dit nu een beslissing betreft van een gezin dat op zoek is naar zijn droomhuis of een ondernemer die een krediet zoekt om door te groeien.

Onze sector wil ten volle zijn rol opnemen in het ondersteunen van dit ondernemerschap en initiatief. Enkel zo kunnen we groei, welvaart én jobs creëren.

We moeten en willen daarbij geen taboes uit de weg gaan, zowel naar onze leden toe als naar de bredere samenleving. Het hervormd financieel kader en toezicht zijn grotendeels rond. Nu moeten we kijken naar wat goed en minder goed werkt en dit zonder wijzende vingers, maar wel met constructieve gedachten en ideeën. Zo weten we bijvoorbeeld dat kredietverlening voor startende ondernemingen moeilijk is en blijft. Daarom willen we meer dan ooit initiatieven lanceren om de begeleiding van ondernemers te verbeteren.

Maar geen taboes uit de weg gaan, geldt voor beide kanten van de samenleving.

Er moet voldoende oog blijven voor de structurele rendabiliteit van de banksector. Wanneer we dit zeggen, doen we dit vanuit een legitieme bezorgdheid en niet om paniek te zaaien. De politiek mag hier dan ook niet blind voor zijn.

Dit debat willen we voeren via een open en constructieve dialoog. We zijn er ons van bewust dat we, binnen het uitvoeren van onze rol in de samenleving, de steun nodig hebben van de politieke wereld, de ondernemers en werkgevers. Enkel zo kunnen we de sector een positieve rol laten spelen in de reële economie. We moeten de banksector dan ook opnieuw als partner benaderen en niet als antagonist.

De laatste jaren hebben allerhande heffingen soms het ene, dan weer het andere business model hard getroffen. Hierdoor is de sector ook intern sterk op de proef gesteld. Onze oproep tot eendracht en eensgezindheid is dan ook eveneens van toepassing op onze eigen leden en ons intern bestuur. Enkel een sector die intern aan hetzelfde zeel trekt, kan partnerships afsluiten met de bredere samenleving.

We willen opnieuw vooruit kijken en inzetten op de sluimerende opportuniteiten van morgen.

Dit vereist een visie, een toekomstbeeld. Net daarom ben ik verheugd vast te stellen dat het federale regeerakkoord refereert naar de toekomst van Brussel als financieel centrum. Febelfin wil deze uitgestrekte hand graag aannemen.

Als we erin slagen om de aanwezige financiële knowhow in België kracht bij te zetten, kan de sector opnieuw groeien. Dan kan de financiële sector opnieuw een motor worden van groei en jobs.

Dit is de rol en de visie die ik hoop te kunnen vervullen als voorzitter van Febelfin de komende 3 jaar. Ik hoop dat we hier samen werk van kunnen maken!

Rik Vandenberghe,

Voorzitter Febelfin