De betaalmarkt in 2018: het wordt een spannend jaar!

Sinds de jaren ’70 hebben de Belgische banken - dankzij een efficiënte interbancaire samenwerking - innovatieve betaaldiensten ontwikkeld op maat van de gebruikers, of het nu particulieren of bedrijven zijn. Terwijl technologie toen vooral processen diende te automatiseren en optimaliseren, is het vandaag een katalysator voor innovatie maar ook een belangrijke inzet op het vlak van concurrentie. 

De ontwikkeling van nieuwe technologieën heeft voor scherpe concurrentie gezorgd uit de hoek van de niet-bancaire spelers: start-ups of fintech bedrijven, die door hun kleine omvang flexibel zijn en snel gerichte oplossingen en diensten kunnen ontwikkelen, maar ook grote wereldwijde spelers zoals de zogenaamde GAFA’s (Google, Apple, Facebook en Amazon) die niet enkel aanzienlijke financiële middelen hebben maar ook een zeer hoge marktpenetratie.

Begin 2018 treedt de nieuwe richtlijn over betalingsdiensten (PSD II) in werking. PSD zal de markt openstellen voor deze nieuwe spelers, de concurrentie versterken en technologische innovatie en de opkomst van nieuwe diensten stimuleren.

Voor banken die onder de nieuwe wettelijke verplichtingen vallen, zal de concurrentie te duchten zijn. Maar er zullen ook kansen zijn voor wie ze grijpt, voor wie de juiste samenwerkingen en allianties aanknoopt, voor wie verder bouwt op enerzijds zijn ervaring en vakmanschap binnen de betalingswereld, en anderzijds op het vertrouwen van het publiek in zijn diensten.

In dit zeer competitieve landschap zal elke bank haar diensten en bedrijfsmodellen moeten herzien om mogelijke opportuniteiten te identificeren. Maar ook nieuwe spelers zullen uitdagingen moeten aangaan en zich aanpassen aan nieuwe regels. Vandaag zijn Third Party Providers of TPP nog niet onderworpen aan regelgeving. Indien ze diensten willen aanbieden op het vlak van betalingsinitiaties of rekeninginformatie zullen ze echter een vergunning moeten verkrijgen van een bevoegde autoriteit en zich aan haar toezicht onderwerpen, net als alle andere dienstverleners op de betaalmarkt.

Bovendien zullen ze de verschillende regels van de Europese Bankautoriteit moeten naleven, zeker wat betreft beveiliging.

De banken komen dus voor vele uitdagingen te staan en de nieuwe spelers worden geconfronteerd met wettelijke verplichtingen die nieuw zijn voor hen. Maar ook voor de gebruikers verandert hun betaalrealiteit: ze zullen keuzes moeten maken binnen het steeds breder en diverser aanbod van diensten, ze zullen waakzaam moeten zijn voor beveiligingsaspecten en ze zullen nauwgezet de toegang moeten beheren die ze aan de nieuwe spelers geven.

2018 belooft een druk maar zonder meer spannend jaar te worden! PSD II biedt opportuniteiten voor zowel traditionele als nieuwe actoren: aan elk om zijn kans te grijpen. 2018 zal synoniem staan voor uitdaging!

Anne Demelenne, Manager Payment Systems @ Febelfin