Naslagwerk voor de treasurer van vandaag

16/01/2017

De studie Journeys to Treasury helpt professionele treasurers bij het uitstippelen van hun eigen traject in het treasury landschap van de toekomst.

Enkele sleutelbegrippen

Treasurer: degene die de financiële activa en passiva van een bedrijf of instelling beheert
Treasury: de middelen of inkomsten van een bedrijf of instelling

Studie Journeys to Treasury

De studie Journeys to Treasury zet alle kennis en inzicht over de uitdagingen waarmee de treasury functie vandaag de dag wordt geconfronteerd op een rijtje en anticipeert daarmee op de vele innovaties en almaar strengere regelgeving waarmee professionelen geconfronteerd worden.

Ze biedt treasurers een pragmatische kijk op hun specialisatiedomein en geldt als leidraad voor iedereen die zich wenst te verdiepen in deze voortdurend veranderende omgeving.

Hier volgen alvast enkele interessante conclusies uit de studie:

Fintech

Ondernemers moeten voor zichzelf nagaan welke treasury processen efficiënter kunnen verlopen, vooraleer zij zich op het Fintech pad begeven.

Blockchain ondernemers moeten de markt nauwlettend in de gaten houden, ook al is er weinig kans dat de kritieke massa binnen de drie tot vijf jaar wordt bereikt.

Big Data

Momenteel gebruiken enkele treasurers dit voor kasstroomprognoses, valutahandel, liquiditeitsplanning en fraudepreventie. Zij die er vroeg bij waren, hebben een aanzienlijke verbetering van hun treasury beheer kunnen vaststellen.

24/7 banking

De treasury beheerders hebben wellicht meer interesse voor automatische verwerking dan voor een 24/7 toegang. Ze zijn nog steeds vragende partij voor een wereldwijde toegang tot real-time liquiditeit, maar omwille van een aantal factoren behoort dit nog niet tot de mogelijkheden.

Realtime payments

Betaalsystemen zoals SWIFTgpi zullen een belangrijke stap voorwaarts zijn voor de realtime betaalbehoeften in het domein van treasury.

Cybercrime and fraud

De mens vormt de zwakste schakel bij fraudepreventie. Een permanente opleiding is bijgevolg een must. Ook bij treasury is er nood aan een feilloos veiligheidsbeleid en bijbehorende methodes. Banken en systeemleveranciers daarentegen kunnen terugvallen op Big Data in hun speurtocht naar abnormaal gedrag.

Achtergrond studie

Journeys to Treasury is het resultaat van een intensief overleg tussen de financiële dienstensector, de systeemleveranciers, de consultant en de beroepsvereniging.

Benieuwd naar meer?

U kan hier de volledige studie nalezen.

Meer over: