Lage rentevoeten zorgen opnieuw voor mooie cijfers hypothecaire kredietovereenkomsten in tweede trimester

25 juli 2016

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 blijkt dat in het tweede trimester iets meer dan 70.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden gesloten voor een totaalbedrag van 7,7 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het tweede trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met 8,6%. Het overeenstemmende bedrag ligt iets meer dan 16% hoger.

Wat de bestemming van de verstrekte kredieten betreft, doet de vastgestelde stijging ten opzichte van een jaar geleden zich voor op vlak van de aankoop (+3.557, hetzij +12%), de bouw  (+2.798, hetzij +47%) en de aankoop met renovatie van een woning (+429, hetzij +7%). Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-1.072, hetzij -5%) kende daarentegen een daling.

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK : „Ondanks de historisch lage rentevoeten en het licht stijgend gemiddelde ontleende bedrag blijven kredietgevers en kredietnemers gaan voor verantwoorde kredietverlening rekening houdende met de terugbetalingscapaciteit. Vanuit dat oogpunt kiezen 9 op 10 kredietnemers o.a. voor een vaste rentevoet, en aldus voor de nodige zekerheid wat het bedrag van de terugbetaling betreft.”

 

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het tweede trimester 2016 in vergelijking met hetzelfde trimester van 2015 :

  • Er werden iets meer dan 70.000 hypothecaire kredieten verstrekt, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, voor een totaal bedrag van 7,7 miljard EUR.
  • Ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar is er een stijging van het aantal nieuwe kredietovereenkomsten met 8,6%. Het verstrekte kredietbedrag lag 16% hoger.
  • Het aantal kredietaanvragen, zonder deze met betrekking tot externe herfinancieringen, bleef in de loop van het tweede trimester omzeggens status quo (-0,77%) ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen steeg met 3%.
  • Ten opzichte van vorig jaar werden meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+3.557, hetzij +12%), voor de bouw (+2.798, hetzij +47%) en voor de aankoop + renovatie van een woning (+429, hetzij +7%). Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning  (-1.072, hetzij -5%) daalde.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het tweede trimester van 2016 tot 147.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg tot 154.000 EUR.
  • In het tweede trimester van 2016 kozen meer dan 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 8% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Toch opteerde ook nog 1,3% van de kredietnemers voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

Grafieken 

Aantal kredietaanvragen 

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, bleef in het tweede trimester van 2016 nagenoeg status quo (-0,77%) ten opzichte van het tweede trimester van 2015. Voor dezelfde periode steeg het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen met 3%.

Aantal verstrekte kredieten 

In het tweede trimester van 2016 steeg het aantal nieuwe kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met 8,6% ten opzichte van het tweede trimester van 2015. Het overeenstemmende bedrag steeg met 16%. 

De stijging van de kredietverlening doet zich voor op niveau van de aankoop, de bouw en de aankoop met renovatie van een woning

Er werden in het tweede trimester van 2016 meer dan 70.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van 7,7 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+3.557 hetzij +12%), voor de bouw (+2.798, hetzij +47%) en voor de aankoop + renovatie van een woning (+429, hetzij +7%). Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-1.072, hetzij -5%) kende een daling.

Daarnaast kende in het tweede trimester van 2016 ook het aantal externe herfinancieringen een daling met -37%. Er werden niettemin nog bijna 16.000 externe herfinancieringen verstrekt.

Gemiddelde bedrag van krediet voor de aankoop ligt rond 147.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het tweede trimester van 2016 gestegen tot 147.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet steeg in het tweede trimester van 2016 tot 154.000 EUR.

Kredietnemers kiezen in de meeste gevallen nog steeds voor een vaste rentevoet

In het tweede trimester van 2016 kozen meer dan  9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 8% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

Toch opteerden ook nog 1,3% van de kredietnemers voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – im@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2016 S 1) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.


1De 54 leden van de BVK nemen samen ongeveer de totaliteit van de nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet einde juni 2016 naar schatting 211 miljard EUR.

Meer over: