Jaarverslag Belgische Leasingvereniging (BLV)

Samenvatting: 

Het jaarverslag van de BLV biedt een blik op het werkingsjaar 2016 van de leasingmarkt en de Belgische Leasingvereniging.

Uit het rapport blijkt dat de BLV het voorbije jaar niet stilgezeten heeft. Niet enkel door de sterke groeicijfers van leasing maar ook door een resem wetsvoorstellen, regelgevingen en initiatieven.

Meer over: