Jaarverslag 2016 FSMA

Samenvatting: 

In het jaarverslag heeft de FSMA toelichting over de verschillende actiemiddelen waarover ze beschikt en hoe ze die inzet.