Hypothecaire kredietverlening blijft op peil, ondanks afwachtende houding van de Vlaamse koper

2 mei 2018

In het eerste trimester van 2018 werden er bijna 60.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 7,8 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Dit is een daling van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 4% ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar, maar dat was dan ook het sterkste eerste trimester ooit. In bedrag werd er wel nog iets meer krediet (+1%) verstrekt dan toen. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het eerste trimester van 2018 met omzeggens 4% ten opzichte van het eerste trimester van 2017. Ook in bedrag was er een stijging, met meer dan 6%. In maart was er wel een opvallende daling van de kredietaanvragen met ongeveer 6%, wellicht mee toe te schrijven aan de afwachtende houding van de consument ingevolge de nakende wijziging van de registratierechten in Vlaanderen.

"De lage rentevoeten blijven, net als de voorbije jaren, een sterk ondersteunend effect hebben op de kredietaanvragen en de kredietverlening“, zo stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. „Er kan echter verwacht worden dat de afwachtende houding van de consument die in maart kon worden vastgesteld nog zal voortduren tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe berekening van de registratierechten in Vlaanderen."

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen2 voor het eerste trimester van 2018 in vergelijking met het eerste trimester van 2017: 

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het eerste trimester van 2018 gestegen met 4% ten opzichte van het eerste trimester van 2017. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met ongeveer 6%. Er werden ongeveer 90.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 12,5 miljard EUR.

  • In de maand maart was er een opvallende terugval in het aantal kredietaanvragen met ongeveer 6%, wellicht mede te wijten aan de wijziging op vlak van de registratierechten in Vlaanderen vanaf juni 2018.

  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het eerste trimester van 2018 in aantal gedaald met 4%, maar in bedrag nog wel gestegen, met ongeveer 1%. Er werden zodoende bijna 60.000 kredieten verstrekt voor een totaal bedrag van bijna 7,8 miljard EUR (excl. herfinancieringen).

  • De terugval van het aantal verstrekte kredieten wordt vooral merkbaar vanaf de maand februari. Ook hier is er wellicht een verband met de aangekondigde wijziging van de registratierechten in Vlaanderen.

  • Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+1.009) lag in het eerste trimester van 2018 meer dan 3% hoger dan in het eerste trimester van 2017. Het aantal kredieten voor andere doeleinden(+642) kende eveneens een stijging (+17%). Maar het aantal bouwkredieten (-851) lag bijna 10% lager, net als het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (-143), dat een daling met ongeveer 6% kende. Vooral het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-3.192) kende een daling met om en bij de 20%. Die kredieten betreffen algemeen genomen kleinere bedragen dan deze voor de aankoop of bouw van een woning, met als gevolg dat het totaal verstrekte kredietbedrag in het eerste trimester van 2018 niettemin nog een positieve evolutie kende.

  • Het aantal externe herfinancieringen daalde in het eerste trimester van 2018 verder met meer dan 47% ten opzichte van het eerste trimester van 2017. Niettemin werden er in het eerste trimester van 2018 nog 6.200 externe herfinancieringen verstrekt voor een toaal bedrag van 770 miljoen EUR.  

  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het eerste trimester van 2018 tot bijna 157.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg in het eerste trimester van 2018 verder tot ongeveer 168.000 EUR.

  • In het eerste trimester van 2018 kozen iets meer dan 8 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten stijgt in het eerste trimester tot bijna 5% van de verstrekte kredieten.

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het eerste trimester van 2018 een stijging met bijna 4% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met meer dan 6%. 

 Bron: BVK 

Aantal verstrekte kredieten in het eerste trimester

In het eerste trimester van 2018 daalde het aantal verstrekte kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met ongeveer 4% ten opzichte van het eerste trimester van 2017. Het overeenstemmende bedrag steeg nog wel met ongeveer 1%. 


Bron: BVK

Het totaalbedrag van de in het eerste trimester verstrekte kredieten bereikt daarmee opnieuw het hoogste niveau ooit in een eerste trimester.

Bron: BVK 

Nog wel meer kredieten voor de aankoop van een woning, minder voor de bouw en renovaties

 Er werden in het eerste trimester van 2018 iets minder dan 60.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 7,8 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. 

Ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop van een woning (+1.009, hetzij +3,2%) en voor andere doeleinden3 (+642, hetzij +17%). 

Er werden minder kredieten verstrekt voor de bouw van een woning (-851, hetzij -9,8%), voor de aankoop + renovatie van een woning (-143, hetzij -6,2%) en vooral voor de renovatie van een woning (-3.192, hetzij -20,2%). 

Daarnaast kende in het eerste trimester van 2018 ook het aantal externe herfinancieringen verder een forse daling met 47,5%. Er werden niettemin nog 6.200 externe herfinancieringen verstrekt.

Bron: BVK 

 

Gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning stijgt verder tot meer dan 168.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet kende in het eerste trimester van 2018 een verdere stijging tot meer dan 168.000 EUR. Dat is een stijging met ± 18.000 EUR in nauwelijks 2 jaar tijd.

Ook het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het eerste trimester van 2018 verder gestegen tot ongeveer 157.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie bleef in het eerste trimester stabiel op ongeveer 184.000 EUR.

Bron: BVK

Aandeel van de jaarlijks veranderlijke rentevoet stijgt 

In het eerste trimester van 2018 kozen iets meer dan 8 op de 10 kredietnemers (82%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 13% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Bijna 5% van de kredietnemers opteerde voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

 

Bron: BVK 

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Door de historisch lage stand van de jaarlijks veranderlijke rentevoeten hebben 5% van de kredietnemers hiervoor geopteerd. Maar ook in geval van een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiêle rentevoet.

Bron: NBB.Stat

 

Meer informatie 

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – press@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin. 

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2018 Q 1) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK (www.upc-bvk.be) onder de rubriek “Pers & cijfers”.

 

1 De 58 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van de BVK-leden bedraagt eind maart 2018 ongeveer 208 miljard EUR.

2 Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

3 Garage, bouwgrond …

Meer over: