Hypothecaire kredietverlening in 2013 op normaal niveau van vóór de crisis

24 januari 2014

In 2013 werden er 184.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van iets minder dan 20 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).

Daarmee bevindt de Belgische hypotheekmarkt zich in 2013 op een niveau dat nauw aansluit bij dat van voor de financieel-economische crisis. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 heeft gepubliceerd.

Het aantal kredietaanvragen daalde in 2013 met 4%. De onderliggende bedragen van de kredietaanvragen daalden met 3,2%. Mede ten gevolge daarvan daalde ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2012 met -8,7%. Het overeenstemmende bedrag daalde met 7%.

Deze daling was vooral merkbaar op niveau van de kredieten voor aankoop + renovatie (-25%) en de kredieten voor andere doeleinden (-20%), maar ook het aantal kredieten voor de aankoop van een woning lag 7% lager. Het aantal bouwkredieten daalde slechts met 2,5% ten opzichte van 2012.

De onzekere sociaal-economische context en het aangetaste consumentenvertrouwen speelden ongetwijfeld een rol. Daarnaast kan de onzekerheid over het behoud van de woonbonus eveneens van invloed zijn geweest. Die onzekerheid werd pas naar het einde van vorig jaar toe opgeheven voor contracten gesloten in 2014.

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor 2013 in vergelijking met 2012:

 • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn zowel in aantal als in bedrag gedaald, met respectievelijk 8,7% en 7%. Er werden 184.000 kredieten verstrekt voor een totaal  bedrag van omzeggens 20 miljard EUR2 (excl. herfinancieringen).
 • Het aantal kredietaanvragen is gedaald met 4%. De onderliggende bedragen van de kredietaanvragen daalden eveneens met 3,2%.
  Het aantal kredieten voor aankoop + renovatie (± 7.000) lag 25% lager.
  Ook het aantal kredieten voor andere doeleinden (grond, garage, …) kende een daling met 20% tot ± 10.000. 
  Het aantal bouwkredieten (± 21.660) lag slechts 2,5% lager. 
  Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (± 95.000) noteerde ongeveer 7% lager. 
  Er waren tot slot ongeveer 8,5% minder renovatiekredieten (± 50.000) in 2013 ten opzichte van 2012.
 • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning daalde in 2013 licht tot ongeveer 135.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg verder ongeveer 138.000 EUR.
 • In 2013 kozen opnieuw ongeveer 8 op 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar.

Grafieken

Kredietverlening in 2013 stabiliseert op het normale niveau van jaren voorafgaand aan de crisis

Met een totaalbedrag aan verstrekte hypothecaire kredieten van bijna 20 miljard EUR eindigt  2013 op het normale niveau van de jaren voorafgaand aan de financieel-economische crisis.

 

Aantal kredietaanvragen daalde met 4%

Het aantal kredietaanvragen is in 2013 met 4% gedaald ten opzichte van 2012. Voor dezelfde periode daalde ook het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen met 3,2%.

Aantal verstrekte kredieten

In 2013 werden er – de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten – 8,7% minder hypothecaire kredieten toegekend dan in 2012, voor een totaalbedrag dat 7% lager lag. Toch tekent zich een geleidelijke verbetering af. Zo werd in het vierde trimester van 2013 nauwelijks een half procent minder krediet verstrekt dan in het vierde trimester van 2012.

De daling doet zich voor over alle bestemmingen

De daling doet zich voor over alle bestemmingen heen, maar inzonderheid op vlak van de kredieten voor aankoop + renovatie (-25%) en de kredieten voor andere doeleinden (grond, garage, zwembad, …), die een daling met 20% kenden.

Er werden 7 procent minder kredieten voor de aankoop van een woning verstrekt en 8,6% minder renovatiekredieten. De kredieten voor de bouw van een woning kenden slechts een beperkte daling van 2,5%, dankzij een beter laatste trimester met 15% meer verstrekte bouwkredieten dan in het 4de trimester van 2012. 


Bron: BVK

 

Gemiddelde bedrag van bouwkredieten stijgt fors

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is naar het einde van 2013 toe licht gedaald tot ongeveer 134.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor aankoop én renovatie is opnieuw opgeklommen tot ongeveer 159.000 EUR.

Bron: BVK

De (semi-)vaste rentevoet blijft het meest gekozen

Meer dan 8 op 10 kredietnemers (82,2%) koos in 2013 voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een oorspronkelijke periode van vastheid van 10 jaar of meer, wat niet verwonderlijk is in deze tijden van lage rentevoeten.

Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de consument dus duidelijk kiezen voor zekerheid, ondanks het feit dat de gemiddelde rentevoet voor kredieten met vaste rentevoet of met initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar licht hoger noteert dan deze voor kredieten met veranderlijke rentevoet.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Dhr. Thomas Van Rompuy (02 507 68 31 – vr@febelfin.be) of Dhr. Bob De Leersnyder (02 507 68 31 – bd@febelfin.be), woordvoerders van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2013) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK (www.upc-bvk.be) onder de rubriek “Pers & cijfers”.


(1) De 57 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet einde 2013 ongeveer 188 miljard EUR.

(2) Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Meer over: