Hypothecair krediet in tweede trimester 2017

27 juli 2017

Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)blijkt dat het aantal kredietaanvragen in het tweede trimester een sterke daling kende met meer dan 21%, deze voor externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Het aangevraagde kredietbedrag daalde met 8,5% ten opzichte van een jaar geleden.

Er werden in het tweede trimester van dit jaar anderzijds 65.000 hypothecaire kredietovereenkomsten gesloten voor een totaalbedrag van 8,2 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het tweede trimester een daling van het aantal verstrekte kredieten met 7,7%. Het overeenstemmende bedrag daarentegen ligt nog bijna 6% hoger. 

Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de BVK : "De daling van het aantal vertrekte kredieten doet zich inzonderheid voor op vlak van de renovatiekredieten. Kredietovereenkomsten voor de bouw en voor de aankoop stijgen licht.“

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het tweede trimester 2017 in vergelijking met hetzelfde trimester van 20162:

  • Het aantal kredietaanvragen, zonder deze met betrekking tot externe herfinancieringen, kende in de loop van het tweede trimester een daling met meer dan 21% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen kende een daling met 8,5%.
  • Er werden 65.000 hypothecaire kredieten verstrekt, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, voor een totaal bedrag van 8,2 miljard EUR.
  • Ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar is er een daling van het aantal nieuwe kredietovereenkomsten met 7,7%. Het verstrekte kredietbedrag daarentegen lag 6% hoger.
  • Ten opzichte van vorig jaar werden meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+871, hetzij +2,7%), voor de bouw (+609, hetzij +7%) en voor de aankoop + renovatie van een woning (+231, hetzij +11%). Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning  (-4.687, hetzij -23,2%) kende een forse daling.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bleef in het tweede trimester van 2017 onveranderd op ongeveer 153.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg tot ongeveer 164.000 EUR.

In het tweede trimester van 2017 kozen opnieuw 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 9% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

Grafieken

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het tweede trimester een sterke daling met meer dan 21% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen kende een daling met 8,5%.

Aantal verstrekte kredieten

In het tweede trimester van 2017 daalde het aantal nieuwe kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met 7,7% ten opzichte van het tweede trimester van 2016. Het overeenstemmende bedrag steeg nog wel met bijna 6%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich inzonderheid voor op vlak van de renovatiekredieten

Er werden in het tweede trimester van 2017 65.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 8,2 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+871 hetzij +2,7%), voor de bouw (+609, hetzij +7%) en voor de aankoop + renovatie van een woning (+231, hetzij +11%). Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-4.687, hetzij -23%) daarentegen kende een sterke daling.

Daarnaast kende in het tweede trimester van 2017 ook het aantal externe herfinancieringen een daling met 45%. Er werden niettemin nog bijna 9.000 externe herfinancieringen verstrekt.

Gemiddelde bedrag van krediet voor de aankoop blijft stabiel op 153.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het tweede trimester van 2017 stabiel gebleven op ongeveer 153.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet daarentegen steeg in het tweede trimester van 2017 verder tot ongeveer 164.000 EUR.

Kredietnemers kiezen in de meeste gevallen nog steeds voor een vaste rentevoet

Ook in het tweede trimester van 2017 kozen 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 9% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – im@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2017 Q 2) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.


1 De 58 leden van de BVK nemen samen ongeveer de totaliteit van de nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van deze kredietgevers bedroeg einde juni 2017 ongeveer 199 miljard EUR.
Er is in deze cijfers geen rekening gehouden met de herfinancieringen.

Meer over: