Het tij keert voor hypothecaire en consumentenkredieten

16/02/2017

Na een aantal zwakke jaren voor zowel de hypothecaire kredieten als de consumentenkredieten, lijkt het erop dat de stijging, die in 2015 al haar intrede deed, zich gestaag verderzet in 2016. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de BVK, de Beroepsvereniging van het Krediet.

De BVK maakt in haar rapport niet alleen een oplijsting van de belangrijkste vaststellingen van het afgelopen jaar maar werpt ook een beeld op de komende tendensen voor de komende maanden. Wij maakten voor u een overzicht.

De belangrijkste vaststellingen voor 2016 waren:

 • De stijging van het aantal consumentenkredieten op afbetaling vooral onder impuls van de renovatie- en de autokredieten
 • De stijging van het aantal hypothecaire kredieten door de ongezien lage rentevoeten en de aanpassing van de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • De kredieten voor de aankoop van een woning bleven op hoog niveau.
  • De bouwkredieten zijn in aantal toegenomen.
 • De keerzijde van de medaille: De talloze aanvragen voor herfinancieringen (1 op 2 verrichtingen) met de daaraan gekoppelde lage wederbeleggingsvergoeding van maximaal 3 maanden interest. Deze vergoeding zou moeten in overeenstemming gebracht worden met de economische realiteit. Zonder deze herziening zijn langlopende kredieten met een vaste rentevoet moeilijker om te handhaven.

Naar de toekomst toe

De omzetting van de richtlijn “woningkredietovereenkomsten” leidt tot heel wat nieuwigheden vanaf 1 april 2017 (datum inwerkingtreding nieuwe wet):

 • Verschuiving van het toepassingsgebied

Hypothecaire kredieten met een roerende bestemming (met uitzondering van de renovatiekredieten) die tot op heden onder de regels van het consumentenkrediet vielen, vallen voortaan onder het toepassingsgebied van de hypothecaire kredieten.

 • De uitwerking van het ESIS (European Standardised Information Sheet of Europees gestandaardiseerd informatieblad)

Het ESIS moet bij de totstandkoming van de kredietovereenkomst worden verstrekt, tegelijk met of voorafgaand aan het uitreiken door de kredietgever van het kredietaanbod.

 • Invoering van een JKP (jaarlijks kostenpercentage) voor hypothecaire kredieten met een onroerende bestemming

Voorheen was het JKP enkel gekend in het kader van consumentenkredieten. Nu wordt moet dit concept ook verplicht gebruikt worden door de hypothecaire kredietverleners. Er komt dus een toenadering tussen de wetgeving inzake hypothecair krediet en deze inzake consumentenkrediet, ondanks de voor de hand liggende verschillen tussen de twee soorten krediet.

 • Centrale voor Kredieten aan particulieren (CKP)

Tegen eind maart moeten drie wijzigingen worden doorgevoerd die een belangrijke technische impact hebben op de gegevensuitwisseling van de kredietgever met de Centrale, zowel wat de bijwerking als de raadpleging betreft. Het gaat onder meer over de registratie van de datum waarop de kredietovereenkomst werd gesloten, bijkomende gegevens over het type hypothecair krediet en de datum waarop de kredietovereenkomst opeisbaar is.

 • De gespreide betaling van commissielonen

Er zal een spreidingstermijn van twee jaar worden voorzien voor de betaling van commissielonen die kredietgevers betalen aan kredietbemiddelaars. De spreidingstermijn is nu even lang zowel voor wat betreft het consumentenkrediet als voor het hypothecair krediet. Nochtans is dit niet echt logisch. De looptijd van een hypothecair krediet is namelijk veel langer dan de looptijd van een consumentenkrediet.

Digitaliseringstrend

 • Elektronische handtekening

Vanaf begin 2017 zal de elektronische handtekening mogelijk zijn voor consumentenkrediet en vanaf april 2017 voor hypothecair krediet. Bij gebruik van andere dan gekwalificeerde elektronische handtekeningen zal de kredietgever moeten bewijzen dat de handtekening aan de vastgelegde criteria voldoet, maar de ontwikkeling van andere vormen van elektronische handtekening zal in ieder geval mogelijk zijn (bv. gebruik van de digitale lezer en de Pincode, biometrische handtekeningen, digitale handtekening, gezichtsherkenning, …).

 • Digitalisering van de fiscale attesten

De toekenning van een belastingvoordeel en/of federale belastingvermindering voor interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen is gekoppeld aan de voorwaarde dat de belastingplichtige over een attest beschikt. In 2016 werd een nieuw model van attest opgelegd waarin de gegevens van de voorheen vereiste basisattest en de gegevens van het betalingsattest in één en hetzelfde attest 281.61 zullen worden opgenomen. Dit nieuwe attest zal worden toegevoegd aan de Belcotax-on-webapplicatie om kredietgevers toe te laten bepaalde gegevens elektronisch mee te delen aan de FOD Financiën.

Vergunning als kredietgever en de inschrijving als kredietbemiddelaar

 • Om als kredietgever een vergunning te verkrijgen moet deze onder andere een voorafgaande goedkeuring van de modelovereenkomsten door de FOD Economie verkrijgen.

Bepaalde kredietbemiddelaars beschikken nog steeds over een voorlopige vergunning of inschrijving. Ze hebben nog tot 30 april 2017 om hun vergunnings-of inschrijvingsdossier in te dienen bij de FSMA.

Meer informatie

U kunt het volledige jaarverslag hier raadplegen.

Meer over: