Febelfin verwelkomt de Dag van de Ondernemer

18/11/2016

Iedere derde vrijdag van november organiseert UNIZO “De Dag van de Ondernemer” om ondernemerschap onder de aandacht te brengen. Ondernemers zijn belangrijk in onze maatschappij.

Ze creëren tewerkstelling en zorgen voor welvaart. Uiteraard hebben zij in eerste instantie financiering nodig.

Dit kan o.m. via een kredietaanvraag bij een bank. Een goed voorbereid kredietdossier is hierbij essentieel. Wij geven hieronder alvast enkele tips!

Gouden tips voor een sterk kredietdossier

Geef voldoende informatie

Van de ondernemer wordt verwacht dat hij voldoende informatie verschaft over:

 • het bedrijf, zoals de bedrijfsstrategie, het ondernemingsplan en de situering van de onderneming in haar sector;
 • de financiële toestand, inclusief de jaarrekeningen, de evolutie en inhoud van de belangrijkste posten, de financiering, inclusief kredieten, autofinanciering, verstrekte zekerheden (op ondernemings- en groepsniveau), en het beheer van liquiditeiten;
 • de eigenaar en het kernmanagement m.b.t. de beroepservaring en de bekwaamheid (attesten) van het bedrijfsmanagement (zaakvoerder / eigenaar) alsook hun gezinssituatie, vermogenstoestand, belangen en tijds- en geldbesteding in het bedrijf;
 • het beleid inzake verloning en dividenduitkeringen;
 • het beheer van risico’s op het gebied van landen, sector, vreemde munten, verzekeringen … ;
 • governance en compliance;
 • bedrijfsaudits;
 • juridische zaken, zoals de statuten, bestuurders, groepsstructuur en intragroepgeldstromen, hangende of mogelijke juridische geschillen.

Zorg voor een goede opvolging van je dossier

Het is niet alleen belangrijk om voldoende informatie mee te Een goed dossier bevat bovendien informatie over de voorgeschiedenis en de bestaande situatie:

 • goedgekeurde jaarrekeningen (ook de geconsolideerde) voor de jongste drie boekjaren, inclusief de kwalificatie van de jaarrekening door een auditor (indien van toepassing);
 • tussentijdse cijfers die inzicht geven in de bestaande en toekomstige verplichtingen en terugbetalingscapaciteit;
 • off balance verplichtingen (derivaten, juridische geschillen, uitstaande waarborgen van de vennootschap, opties, canon bij recht van opstal  …) en waarderingsregels;
 • liquiditeitsplan en -realisaties indien gewenst, alsook de betalingsachterstanden en hoe die zullen worden weggewerkt (indien van toepassing);
 • kredieten (inclusief off balance verplichtingen, bv. derivaten) en waarborgen bij andere instellingen (inclusief factoring, RSZ, BTW, andere overheidsschulden, leasing, IRS …);
 • activiteiten, marktpositie, klanten en leveranciers (betalingsvoorwaarden, betalingservaring, ageing lists, concentratie …), samenstelling en rotatie van de voorraad, een voorbeeld van of een effectief contract in bepaalde gevallen;
 • roerend en onroerend patrimonium van de onderneming;
 • vergunningen (ook voor onroerend), licenties, patenten, verzekeringen … (afhankelijk van de sector).

Nieuwe projecten

Ben je van plan om een nieuw project te lanceren? Vergeet dan zeker niet om volgende informatie te vermelden bij de samenstelling van je kredietdossier:

 • informatie over het project zelf;
 • het financieel plan m.n. het doel van de financiering, de risico’s, het ondernemingsbudget, de cash flow inclusief de offertes ter staving van leveranciers, verbintenissen van goede uitvoering en garanties na levering, BTW;
 • de financiering van het project m.n. met welke beschikbare middelen of kredietvorm en over welke periode het project zal worden gefinancierd (kapitaal, bancair krediet (via een of meer kredietverstrekkers) …), welke waarborgen eraan gekoppeld zijn, hoe en wanneer de aanwending van de financiering zal gebeuren;
 • de toekomstige behoefte aan bedrijfskapitaal en hoe die zal worden gefinancierd;
 • de terugbetalingscapaciteit van krediet(en) en risicofactoren bij het realiseren van cashflowprojecties (in geval van de best, normal en worst case);
 • afspraken over hoe de evolutie van het project zal opgevolgd worden ten aanzien van het plan;
 •  de nodige adviezen (ramingen, fiscaal, internationaal …).

Alternatieve financiering

Naast de klassieke bancaire financiering zijn er ook nog alternatieve vormen van financiering voorhanden. Denk maar aan leasing, factoring, crowdfunding of de Winwinlening.

Enkele handige websites

Meer over: