Febelfin en de BVB starten zoektocht naar nieuwe CEO om vernieuwing door te voeren

9 maart 2017

Michel Vermaerke blijft tot aanstelling opvolger

Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB) hebben beslist om op zoek te gaan naar een nieuwe CEO teneinde Febelfin en de BVB grondig voor te bereiden op de uitdagingen die de financiële sector te wachten staan. Bedoeling is de efficiëntie, krachtdadigheid en slagvaardigheid verder te verhogen zodat Febelfin als eigentijdse sectororganisatie de gemeenschappelijke belangen van haar leden toekomstgericht en efficiënt weet te bepalen en op een assertieve manier ter harte kan nemen.

De Raden kozen in eerste instantie een nieuwe voorzitter in de persoon van Johan Thijs, CEO van KBC Groep (zie communicatie van 17 februari ll.). Johan Thijs volgt Rik Vandenberghe op.

Daarnaast beslisten de Raden en de Voorzitter om, in onderling overleg en in de beste verstandhouding met Michel Vermaerke, huidig gedelegeerd bestuurder van Febelfin en de BVB, op zoek te gaan naar een nieuwe CEO van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen. 

Michel Vermaerke zal in de komende maanden de organisatie verder dagdagelijks blijven leiden in afwachting van de indiensttreding van een nieuwe CEO. Een headhunter heeft de opdracht gekregen om een opvolger te zoeken. Michel Vermaerke zal zijn mandaat als CEO beëindigen op het ogenblik dat zijn opvolger en toekomstige CEO van Febelfin en BVB gekend en benoemd is.

Johan Thijs, Voorzitter Raad van Bestuur Febelfin en de BVB, licht de beslissing toe:

“Namens Febelfin en de BVB wens ik Michel Vermaerke oprecht te danken voor zijn inzet en aangehouden inspanningen aan het hoofd van onze federatie. Michel trad aan als gedelegeerd bestuurder van de BVB en Febelfin, bij de oprichting van de federatie op 1 januari 2005. In een eerste fase maakte hij werk van een sectoreigen strategische agenda en professionaliseerde de functies en de werkprocessen met prioritaire aandacht voor de dienstverlening aan de eigen leden. Tijdens en na de financiële crisis van 2008-2009 en de eurocrisis van 2011 leverde hij veel inspanningen om het vertrouwen in de financiële sector te helpen heropbouwen. De governance (incl. omslag naar een vzw), strategie en positionering van Febelfin in verschillende dossiers werd grondig bijgestuurd en uitgewerkt om tegemoet te komen aan de gewijzigde noden van alle Febelfin leden (incl. spaar- en nichebanken en niet-bancaire leden), de maatschappij, regelgevers en toezichthouders. De initiatieven van Febelfin bleven ook in het buitenland niet onopgemerkt en Michel Vermaerke werd in 2013 gevraagd het EBF-voorzitterschap van de Europese strategische werkgroep rond 'structural reform' op zich te nemen.

Wij zijn hem heel erkentelijk voor zijn inspanningen de afgelopen jaren.

Samen met de Raden van Bestuur stel ik echter vast dat we als financiële sector vandaag geconfronteerd worden met een hele reeks nieuwe ontwikkelingen, zowel op economisch, technologisch als op wetgevend vlak. En dit in een ongekende monetaire context, een post-Brexit tijdperk waarin de concurrentie tussen landen en financiële centra voor toekomstige financiële en bancaire activiteiten intenser dan ooit zal zijn.

Binnen Febelfin zijn we al een aantal maanden bezig met een strategische denkoefening. Bedoeling is de efficiëntie en slagvaardigheid verder te verhogen zodat Febelfin als eigentijdse sectororganisatie de gemeenschappelijke belangen van haar leden toekomstgericht en efficiënt weet te bepalen en op een assertieve manier ter harte kan nemen.

Alhoewel Michel en ik beiden van mening zijn dat we steeds goed in tandem konden en kunnen werken en ook in de toekomst met de gewenste efficiënte complementariteit de samenwerking hadden kunnen verderzetten, komen we beiden toch tot het besluit dat het aangewezen is om in de komende maanden een nieuwe Febelfin CEO aan te trekken. Een nieuwe fase van strategische, institutionele en organisatorische vernieuwing kondigt zich aan en kan het best begeleid worden door een nieuwe CEO. Deze vernieuwing dient ten volle alle kansen te krijgen, doch zonder dat dit afbreuk doet aan de organisatorische en persoonlijke verdiensten van MichelIk waardeer het dan ook ten zeerste dat Michel de komende maanden op post blijft en de continuïteit blijft verzekeren tot zijn opvolger gekend is.”

Michel Vermaerke, huidig gedelegeerd bestuurder van Febelfin en de BVB, reageert als volgt:

“De voorbije 12 jaren waren ongemeen boeiende jaren. Als CEO kende ik ongekende, stormachtige en niet altijd even benijdenswaardige tijden, die ons noopten om de organisatie, strategie, governance en positionering van Febelfin en de BVB in nauwe samenwerking met de verschillende voorzitters telkens weer bij te sturen. Ik ben de voorzitters en de Raden van Bestuur bijzonder erkentelijk voor de persoonlijke steun en het vertrouwen dat ze me steeds schonken.

De toekomstvisies en pistes die naar voren komen in de strategische denkoefening die momenteel loopt, moeten alle kansen krijgen. Daarom geef ik graag de fakkel door aan een nieuwe CEO met een volledig nieuwe blik en zonder een rugzak vol crisiservaringen. Ik zal mij de komende maanden met evenveel energie en toewijding blijven inzetten zodat de continuïteit verzekerd is en de overdracht naar mijn opvolger vlot kan verlopen. Hij/zij zal net als ik ook kunnen rekenen op de toegewijde, talentrijke en hardwerkende Febelfin Staff leden, die ik dankbaar ben voor de jarenlange inzet en samenwerking. Ik hou er eveneens aan om alle politici, overheden, toezichthouders en sociale partners te danken voor de open en op vertrouwen gebaseerde relatie, ondanks de soms tegenstrijdige belangen.”

Meer over: