Febelfin en de BVB benoemen nieuwe CEO

31 augustus 2017

Karel Van Eetvelt volgt Michel Vermaerke op

Karel Van Eetvelt wordt vanaf 1 oktober 2017 de nieuwe CEO van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB). Zijn taak zal erin bestaan om als nieuwe CEO van Febelfin en de BVB toekomstgerichte organisaties te maken. De financiële sector staat voor grote uitdagingen en veranderingsprocessen. De organisatie zal meer dan ooit klaar moeten staan om de sector daarin bij te staan en een omgevingskader te creëren dat een duurzame toekomst mogelijk maakt. 

Begin maart beslisten de Raden van Bestuur en de Voorzitter Johan Thijs om, in onderling overleg met Michel Vermaerke, huidig Gedelegeerd Bestuurder van Febelfin en de BVB, op zoek te gaan naar een nieuwe CEO van Febelfin en de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen.  De voorbije maanden is Michel Vermaerke de organisatie verder dagdagelijks blijven leiden in afwachting van de indiensttreding van een nieuwe CEO. 

Karel Van Eetvelt, vandaag Gedelegeerd Bestuurder van ondernemersorganisatie UNIZO, heeft beslist om een nieuwe stap te zetten in zijn loopbaan en de uitdaging binnen Febelfin en BVB aan te gaan.

Karel Van Eetvelt (21 maart 1966) behaalde aan de KU Leuven een licentie Lichamelijke Opvoeding en een aggregaat Hoger Onderwijs. Sinds 1 december 2004 is hij Gedelegeerd Bestuurder / CEO bij UNIZO. In die hoedanigheid bekleedt hij verschillende mandaten zoals in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Groep van Tien (federale sociale partners). Sinds 2009 is hij ook regent van de Nationale Bank van België (NBB).

Karel is een vrij actief sportman, die regelmatig probeert te fietsen, lopen of zwemmen.  

Johan Thijs en Karel Van Eetvelt zullen om 15u de pers te woord staan in de lokalen van Febelfin (Aarlenstraat 82, 1040 Brussel).

Johan Thijs, Voorzitter Raad van Bestuur Febelfin en de BVB licht de beslissing toe: “Namens Febelfin en de BVB wens ik Michel Vermaerke oprecht te danken voor zijn inzet en aangehouden inspanningen aan het hoofd van onze federatie. Wij zijn hem heel erkentelijk voor zijn inspanningen de afgelopen maanden en jaren. Samen met de Raden van Bestuur ben ik verheugd dat we een ‘topper’ als Karel Van Eetvelt mogen verwelkomen. De financiële sector wordt vandaag geconfronteerd met een hele reeks nieuwe ontwikkelingen, zowel op economisch, technologisch als op wetgevend vlak. En dit in een ongekende monetaire context, een post-Brexit tijdperk waarin de concurrentie onder landen en financiële centra voor toekomstige financiële en bancaire activiteiten intenser dan ooit zal zijn.  Een nieuwe fase van strategische, institutionele en organisatorische vernieuwing kondigt zich aan voor Febelfin. We zijn er dan ook van overtuigd dat we met Karel het juiste profiel hebben om de uitdagingen die ons te wachten staan, samen krachtdadig vast te pakken. Zijn jarenlange ervaring binnen UNIZO en de opgebouwde dialoog met verschillende stakeholders, zullen hem daarbij zeker/ongetwijfeld van pas komen.”

Karel Van Eetvelt, nieuw Gedelegeerd Bestuurder van Febelfin en de BVB, reageert als volgt: “Ik ben UNIZO zeer dankbaar voor de kans die ik gekregen heb om gedurende meer dan 12 jaar die organisatie te mogen leiden. Het is evenwel tijd voor een nieuwe uitdaging. De financiële sector staat voor een fundamenteel transformatieproces, o.a. door de verregaande digitalisering / digitale transformatie. Anderzijds staat ze ook voor de uitdaging opnieuw waardering te krijgen voor de toegevoegde waarde die ze creëert voor de economie en de samenleving. Ik vind het een hele eer de kans te krijgen die uitdaging aan te gaan en mijn ervaring daarvoor in te zetten. Ik heb de ambitie om van Febelfin een dynamische, eigentijdse en slagvaardige organisatie te maken die een duurzame toekomst creëert voor haar leden. Uiteraard in open en constructieve dialoog met alle stakeholders van de financiële sector, de overheden, toezichthouders, sociale partners, consumenten ... Ik kijk ook uit naar de samenwerking met Johan Thijs, de Raden van Bestuur en uiteraard de talentrijke ploeg medewerkers van Febelfin.”

Meer over: