Febelfin blijft transparantie financiële sector verhogen met publicatie cijferdashboard

20 januari 2016

Febelfin heeft vandaag een online dashboard gepubliceerd dat een duidelijk overzicht biedt van alle maatschappelijk relevante cijfers over de financiële sector in zijn geheel. Met de publicatie van de meest recente cijfers wenst Febelfin naar traditie in te spelen op de grote vraag vanuit de politiek, journalistiek en bredere samenleving om verder inzage te krijgen in de uitvoering van de kerntaken van de financiële sector en de evolutie daarvan doorheen de tijd. U kan al deze cijfers voortaan in één oogopslag raadplegen via het online cijferdashboard. 

Alle maatschappelijk relevante cijfers over de financiële sector in een oogopslag

Anno 2016 is er een schat aan financiële informatie beschikbaar via verschillende kanalen en platformen. Er is echter ook meer dan ooit nood aan duidelijke, objectieve en neutrale sectorale informatie, die overzichtelijk op een centraal punt wordt verzameld.

Om aan deze vraag tegemoet te komen, heeft Febelfin een visueel en dynamisch cijferdashboard ontwikkeld. Het kan een houvast bieden aan alle betrokken stakeholders die zich een beeld willen vormen van waar de sector voor staat, hoe hij werkt en hoe hij evolueert.

Febelfin zal deze cijfers telkens naar beste vermogen blijven updaten, rekening houdend met de transparante weergave van de onderliggende positieve of negatieve evoluties.

Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder Febelfin: “De maatschappij vereist terecht steeds meer transparantie van ondernemingen en de financiële sector in het bijzonder. Om hieraan te voldoen - en zonder taboes uit de weg te willen gaan - heeft Febelfin een digitaal dashboard gepubliceerd met de evolutie van de meest recente kerncijfers uit de sector. Hiermee willen we aantonen dat het uitoefenen van de kerntaken van het financieel stelsel vandaag, meer dan ooit, centraal staat".

Thema’s

Het dashboard werd overzichtelijk opgebouwd rond 6 thema’s die de financiële sector en de maatschappij aanbelangen:

  • Kerncijfers
  • Kerntaken
  • Kredietverlening
  • Betalingen
  • Sparen en beleggen
  • Hervormingen binnen het financiële landschap

Binnen elk van deze zes thema’s worden de belangrijkste cijfers in één oogopslag weergegeven. Wanneer men meer informatie wenst over een cijfer, kan men doorklikken en zo onder meer een tijdreeks consulteren.

Aan de slag…

Het dashboard kan rechtstreeks worden geconsulteerd via de volgende link.

Daarnaast zijn deze cijfers ook beschikbaar onder het onderdeel “Publicaties” via deze link.  

Meer informatie

Voor meer informatie over het dashboard en de verschillende cijfers kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, via im@febelfin.be of op het centrale persnummer 02 507 68 31.

Meer over: