Evolutie hypothecair krediet oktober 2013

25 november 2013

Het aantal kredietaanvragen lag in oktober 2013 7,3% lager dan in oktober 2012. Het bedrag van de kredietaanvragen lag eveneens 7,8% lager. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) (1).

Ook de verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag lager dan vorig jaar:    -3,5% in aantal en -5,2% in bedrag. De evolutie op vlak van de verstrekte kredieten toont in oktober een meer uitgesproken opwaartse trend dan de evolutie van de kredietaanvragen. De hoop kan bestaan dat eveneens het aantal kredietaanvragen in de komende maanden opnieuw zal aantrekken, nu vanuit politieke hoek is bevestigd dat ook voor kredieten aangegaan in 2014 het huidige systeem van de woonbonus zou gehandhaafd blijven.

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

In oktober 2013 daalde het aantal aanvragen van hypothecaire kredieten met meer dan 7,3% in vergelijking met oktober 2012. Ook in bedrag was er een daling ten opzichte van vorig jaar, met ongeveer 7,8%.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

In oktober 2013 lag ook het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten lager dan in oktober 2012, nl. -3,5%. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens met -5,2%.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Dhr. Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin (02 507 68 31 – bd@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK: http://www.upc-bvk.be

---------------------------------

(1) Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: