Evolutie hypothecair krediet november 2013

23 december 2013

Het aantal kredietaanvragen lag in november 2013 18% lager dan in november 2012. Het bedrag van de kredietaanvragen lag eveneens 15% lager. Ook de verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag lager dan vorig jaar: -15,7% in aantal en -14,7% in bedrag.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)(1).

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In november 2013 daalde het aantal aanvragen van hypothecaire kredieten met meer dan 18% in vergelijking met november 2012. Ook in bedrag was er een daling ten opzichte van vorig jaar, met ongeveer 15%.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In november 2013 lag ook het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten lager dan in november 2012, nl. -15,7%. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens met -14,7%.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Dhr. Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin (02 507 68 31 – bd@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK: http://www.upc-bvk.be.

------------------------
(1) Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: