Evolutie hypothecair krediet juli 2015

28 augustus 2015

De verstrekte kredieten lagen in juli 2015 aanzienlijk hoger – zowel in aantal als in bedrag – dan in juli 2014: 64,7% in aantal en 66,4% in bedrag. Ook het aantal kredietaanvragen lag in juli 2015 hoger (+17%) dan in juli 2014. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 14% hoger. De cijfers worden nog steeds beïnvloed door de herfinancieringen.

Niettemin is, zoals in de voorgaande maanden, ook in juli opnieuw een duidelijke stijging merkbaar van onder meer de kredieten voor de aankoop van een woning (+18%) en voor de aankoop met renovatie (+34%).  De toename was evenwel opnieuw het grootst op vlak van de verstrekte renovatiekredieten (+66%). Voor de tweede maand op rij stijgt eveneens het aantal verstrekte bouwkredieten (+9,6%).

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2015 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met 17% in vergelijking met juli 2014. Ook in bedrag was er een stijging met bijna 14% ten opzichte van vorig jaar.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2015 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 65% hoger dan in juli 2014. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg met iets meer dan 66%.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK: http://www.upc-bvk.be.

___________________

1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: