Evolutie hypothecair krediet juli 2014

3 september 2014

Het aantal kredietaanvragen lag in juli 2014 2,4% lager dan in juli 2013. Het bedrag van de kredietaanvragen daarentegen lag 1,8% hoger. De verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag lager dan vorig jaar : -8,4% in aantal en -4,9% in bedrag.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)(1).

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2014 daalde het aantal aanvragen van hypothecaire kredieten met 2,4% in vergelijking met juli 2013. In bedrag daarentegen was er een stijging ten opzichte van vorig jaar, met 1,8 %.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In juli 2014 lag ook het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten lager dan in juli 2013, nl. -8,4%. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde met -4,9%.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand en Thomas Van Rompuy, woordvoerders van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be en vr@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.

--------------------------------

(1) Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

 

Meer over: