Evolutie hypothecair krediet januari 2018

01/03/2018

Het aantal kredietaanvragen lag in januari 2018 ongeveer 5% hoger dan in januari 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 7,2% hoger. 

In januari 2018 werd er, in bedrag, ongeveer 2% minder krediet verleend dan in januari 2017. Het aantal verstrekte kredieten daalde met iets meer dan 8%.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In januari 2018 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 5% in vergelijking met januari 2017. Ook in bedrag was er een stijging met ongeveer 7% ten opzichte van vorig jaar. 

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op vlak van de kredieten voor de aankoop van een woning (+16%), de aankoop met renovatie (+3,6%) en hypothecaire kredieten voor andere doeleinden (+9%). Het aantal kredietaanvragen voor de bouw van een woning (-7%) en de verbouwing van een woning (-4,9%) kende een daling, evenals het aantal kredietaanvragen voor externe herfinancieringen (-10%).

Verstrekte hypothecaire kredieten 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor. 

In januari 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 8% lager dan in januari 2017. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens, met ongeveer 2%

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich vooral voor op vlak van de externe herfinancieringen (-52%), de kredieten voor de bouw van een woning (-4%) en de kredieten voor de verbouwing van een woning (-20%). Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+8,5%), voor de aankoop met verbouwing (+11%), evenals met betrekking tot een ander onroerend doel (+20%) kenden daarentegen een stijging.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: