Evolutie hypothecair krediet februari 2016

31 maart 2016

In februari 2016 werd er, in bedrag, ruim 3,5% meer krediet verleend dan in februari 2015. Het aantal verstrekte kredieten kende niettemin een daling met bijna 6%.

Er was in februari een forse stijging merkbaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar van onder meer het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop van een woning (+46%), voor de bouw van een woning (+67%) en voor de aankoop met renovatie (+4,5%). Het aantal verstrekte renovatiekredieten (-15%) daalde ten opzichte van februari vorig jaar.

Het aantal kredietaanvragen daarentegen lag in februari 2016 iets meer dan 16% lager dan in februari 2015. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen daalde met iets meer dan 11%.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich onder meer voor op vlak van de renovatiekredieten (-16%) en de kredieten voor een ander onroerend doel (-21%). Voor de kredieten voor de aankoop van een woning (+6%) en vooral voor de bouwkredieten (+34%) was er een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In februari 2016 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met 16% in vergelijking met februari 2015. Ook in bedrag was er een daling met iets meer dan 11% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich onder meer voor op vlak van de renovatiekredieten (-16%) en de kredieten voor een ander onroerend doel (-21%). Voor de kredieten voor de aankoop van een woning (+6%) en vooral voor de bouwkredieten (+34%) was er een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In februari 2016 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 6% lager dan in februari 2015. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg evenwel met ongeveer 3,5%.

Er was in februari een forse stijging merkbaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar van onder meer het aantal verstrekte kredieten voor de aankoop van een woning (+46%), voor de bouw van een woning (+67%) en voor de aankoop met renovatie (+4,5%). Het aantal verstrekte renovatiekredieten (-15%) daalde ten opzichte van februari vorig jaar.

Meer informatie 

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.
 

Meer over: