Evolutie hypothecair krediet augustus 2018

24/09/2018

Het aantal kredietaanvragen steeg in augustus 2018 met meer dan 9% ten opzichte van augustus 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag iets meer dan 12% hoger. In augustus 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten met meer dan 11%. In bedrag is bijna 18% meer krediet verleend dan in augustus 2017.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2018 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met meer dan 9% in vergelijking met augustus 2017. In bedrag was er een stijging met iets meer dan 12% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (+7%), de bouw van een woning (+8,6%), voor de aankoop met renovatie (+4,1%), voor de verbouwing van een woning (+4,7%), voor andere doeleinden (+33%), maar vooral ook op vlak van het aantal externe herfinancieringen (+21%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 11% hoger dan in augustus 2017. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens, met bijna 18%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+12%), voor de bouw van een woning (+20%), voor de verbouwing van een woning (+8%), voor de aankoop met verbouwing (+10,5%) en voor externe herfinancieringen (+6,5%).

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij de persdienst van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: