Evolutie hypothecair krediet augustus 2014

3 oktober 2014

Het aantal kredietaanvragen lag in augustus 2014 5,3% hoger dan in augustus 2013. Ook het bedrag van de kredietaanvragen steeg met 9%. De verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag nog lager dan vorig jaar :  -7,6% in aantal en -4,2% in bedrag. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) (1).

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In augustus 2014 steeg het aantal aanvragen van hypothecaire kredieten met 5,3% in vergelijking met augustus 2013. Ook in bedrag was er een stijging ten opzichte van vorig jaar, met 9 %.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

   

In augustus 2014 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten nog lager dan in augustus 2013, nl. -7,6%. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde met -4,2%.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – im@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK: http://www.upc-bvk.be.

----------------------------

(1) Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.
De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

 

Meer over: