Evolutie hypothecair krediet april 2018

28/05/2018

Het aantal kredietaanvragen lag in april 2018 bijna 21% hoger dan in april 2017. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag bijna 26% hoger. 

In april 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten met iets meer dan 2%. In bedrag is ongeveer 3,5% meer krediet verleend dan in april 2017.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In april 2018 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 21% in vergelijking met april 2017. Ook in bedrag was er een stijging met ongeveer 26% ten opzichte van vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (+19%), voor de bouw van een woning (+25%), voor de verbouwing van een woning (+17%), voor de aankoop met renovatie (+8%) en de hypothecaire kredieten voor andere doeleinden (+29%).

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In april 2018 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 2% hoger dan in april 2017. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens, met ongeveer 3,5%.

Ook de stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+9%), voor de bouw van een woning (+1%), voor de verbouwing van een woning (+0,4%), voor de aankoop met verbouwing (+3,7%) en voor andere doeleinden (+32%).

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – press@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.  


1 Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: