Evolutie hypothecair krediet april 2014

23 mei 2014

Het aantal kredietaanvragen lag in april 2014 7,7% lager dan in april 2013. Het bedrag van de kredietaanvragen lag 4,2% lager. Ook de verstrekte kredieten lagen zowel in aantal als in bedrag lager dan vorig jaar : -10,6% in aantal en -4,2% in bedrag.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).1

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In april 2014 daalde het aantal aanvragen van hypothecaire kredieten met 7,7% in vergelijking met april 2013. Ook in bedrag was er een daling ten opzichte van vorig jaar, met 4,2%.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.    

In april 2014 lag ook het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten lager dan in april 2013, nl. -10,6%. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde met -4,2%.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Dhr. Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin (02 507 68 31 – bd@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK: http://www.upc-bvk.be.


Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Meer over: