Evolutie hypothecair krediet 2de trimester 2018

26 juli 2018

In het tweede trimester van 2018 werden er bijna 64.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 8,3 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Dit is een daling van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 1,4% ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar. In bedrag werd er wel nog meer krediet (+1,8%) verstrekt dan toen. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het tweede trimester van 2018 met omzeggens 8% ten opzichte van het tweede trimester van 2017. Ook in bedrag was er een stijging, met ongeveer 12,5%.

"De lage rentevoeten blijven een sterk ondersteunend effect hebben op de krediet-aanvragen en de kredietverlening", zo stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. "De aanpassing van de registratierechten in Vlaanderen voor de aankoop van een woning vanaf 1 juni 2018 en de afwachtende houding van de consument, is mogelijks een verklaring voor de stijging van de kredietaanvragen versus een daling van de verstrekte hypothecaire kredieten in het tweede trimester."

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen2 voor het tweede trimester van 2018 in vergelijking met het tweede trimester van 2017:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het tweede trimester van 2018 gestegen met bijna 8% ten opzichte van het tweede trimester van 2017. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met ongeveer 13,5%. Er werden ongeveer 91.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 13 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het tweede trimester van 2018 in aantal gedaald met 1,3%, maar in bedrag nog wel gestegen met ongeveer 1,8%. Er werden zodoende bijna 64.000 kredieten verstrekt voor een totaal bedrag van 8,3 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Het aantal kredieten voor andere doeleinden3 (+520) kende een stijging (+12,7%). Maar voor het overige was er algemeen een (soms lichte) daling vast te stellen. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (-268) lag in het tweede trimester van 2018 meer dan 0,8% lager dan in het tweede trimester van 2017. Het aantal bouwkredieten (-226) lag bijna 2,5% lager, net als het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (-10), dat een daling met 0,46% kende. Vooral het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-845) kende een daling met om en bij de 5,5%. Die kredieten betreffen algemeen genomen kleinere bedragen dan deze voor de aankoop of bouw van een woning, met als gevolg dat het totaal verstrekte kredietbedrag in het tweede trimester van 2018 niettemin nog een positieve evolutie kende.
  • Het aantal externe herfinancieringen daalde in het tweede trimester van 2018 verder met ongeveer 22% ten opzichte van het tweede trimester van 2017. Niettemin werden er in het tweede trimester van 2018 nog 6.800 externe herfinancieringen verstrekt voor een toaal bedrag van meer dan 850 miljoen EUR.  
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het tweede trimester van 2018 tot meer dan 157.500 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg in het tweede trimester van 2018 verder tot ongeveer 171.000 EUR.
  • In het tweede trimester van 2018 kozen iets meer dan 8 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten stijgt in het tweede trimester tot boven de 7% van de verstrekte kredieten.

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het tweede trimester van 2018 een stijging met bijna 8% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met bijna 12,5%.

 

Bron: BVK

Aantal verstrekte kredieten in het tweede trimester

In het tweede trimester van 2018 daalde het aantal verstrekte kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met ongeveer 1,3% ten opzichte van het tweede trimester van 2017. Het overeenstemmende bedrag steeg nog wel met ongeveer 1,8%.

Bron: BVK

 

Het totaalbedrag van de in het tweede trimester verstrekte kredieten bereikt daarmee opnieuw het hoogste niveau ooit in een tweede trimester.

Bron: BVK

Daling van het aantal kredieten voor de aankoop van een woning, voor de bouw en voor renovaties

Er werden in het tweede trimester van 2018 iets minder dan 64.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 8,3 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor andere doeleinden4 (+528, hetzij +12,7%).

Er werden echter minder kredieten verstrekt voor de aankoop van een woning (-268, hetzij -0,8%), voor de bouw van een woning (-226, hetzij -2,4%), voor de aankoop + renovatie van een woning (-10, hetzij -0,4%) en vooral voor de renovatie van een woning (-845, hetzij -5,5%).

Daarnaast kende in het tweede trimester van 2018 ook het aantal externe herfinancieringen verder een aanzienlijke daling met 22%. Er werden niettemin nog 6.800 externe herfinancieringen verstrekt.

Bron: BVK

Gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning stijgt verder tot meer dan 171.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet kende in het tweede trimester van 2018 een verdere stijging tot meer dan 171.000 EUR. Dat is een stijging met ± 17.000 EUR in nauwelijks 2 jaar tijd.

Ook het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van het tweede trimester van 2018 verder gestegen tot meer dan 157.500 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie daalde in het tweede trimester licht op ongeveer 180.000 EUR.

Bron: BVK

Aandeel van de jaarlijks veranderlijke rentevoet stijgt verder

In het tweede trimester van 2018 kozen 8 op de 10 kredietnemers (79,5%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 13% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Bijna 7,5% van de kredietnemers opteerde voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

 Bron: BVK

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Door de historisch lage stand van de jaarlijks veranderlijke rentevoeten hebben 7,5% van de kredietnemers hiervoor geopteerd. Maar ook in geval van een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiêle rentevoet.

Bron: NBB.Stat

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Isabelle Marchand (02 507 68 31 – press@febelfin.be), woordvoerster van Febelfin.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2018 Q 2) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.

 

1 De 58 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van de BVK-leden bedraagt eind maart 2018 ongeveer 208 miljard EUR.

2 Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

3 en 4 Garage, bouwgrond …

Meer over: